Valitse sivu

Suomi on suuren kierrätyshaasteen edessä. Jätteiden kierrätysaste on 43 %, kun reilun kolmen vuoden kuluttua kaikesta jätteestä tulisi kierrättää jo 55 prosenttia. Jos meistä jokainen parantaa jätteiden lajittelua edes vähän, olemme jo hiukan lähempänä lainsäädännön tavoitetta.  

Heinäkuussa vahvistetussa uudessa jätelaissa kuntien jätelaitosten neuvontatehtävää tarkennettiin jälleen hieman. Jätelain mukaan kuntien on järjestettävä neuvontaa, tiedotusta ja valistusta vastuulleen kuuluvan jätehuollon osalta. Neuvonta keskittyy ohjaamaan asukkaita jätteen määrän ja haitallisuuden vähentämiseen. Asukkaiden tulee lisäksi saada kunnan jätelaitokselta tietoa siitä, miten eri jätteet lajitellaan ja miten ne tulee toimittaa jätteen vastaanottoon. Suomen Kiertovoima ry:n eli KIVOn 31 jäsenjätelaitosta hoitavat kukin tahoillaan tätä lajittelu- ja palveluneuvontatehtävää tehokkaasti monin keinoin.

Kierrätyskoutsit palvelevat monikanavaisesti

Jos jätteiden lajittelu tuottaa harmaita hiuksia, eivätkä eri jätejakeet tunnu vielä löytävän oikeisiin jäteastioihin, jätteiden lajitteluun löytyy apua läheltä. Ympäristökouluttajamme eli tuttavallisemmin kierrätyskoutsit tarjoavat asiantuntevaa neuvontaa asukkaille maksutta. Lisäksi tietoa löytyy sosiaalisen median kanavistamme. Julkaisemme asukkaille jaettavia uutiskirjeitä, tiedotteita, Tietokapula-lehteä ja esitteitä. Olemme tehneet myös erilaisia videoita sekä oppimispelejä. 

Kiertokapulan omat kierrätyskoutsit tavoitat sähköpostilla neuvonta@kiertokapula.fi ja puhelimitse numerosta 075 753 0011 sekä nettisivuillamme www.kiertokapula.fi olevan chat-palvelun kautta. Vuonna 2021 kierrätyskoutsimme vastasivat yhteensä 4 830 neuvontapuheluun ja noin 1 400 sähköpostiin.  

Kierrätyskoutseilla tuhansia kohtaamisia

Vaikuttavinta on kasvotusten annettu kierrätysvalmennus esimerkiksi erilaisissa tapahtumissa ja tilaisuuksissa. Ennen koronaa järjestettiin vuosittain erilaisia neuvontatilaisuuksia, joissa noin 4 800 eri ikäistä asukasta sai tietoa ja neuvoja lajittelunsa tueksi. Tämä toiminta on jälleen elpymässä, kun kierrätyskoutsit jalkautuvat antamaan kierrätysvalmennusta. Kierrätyskoutsien valmennettavina ovat kaikki jätteitä tuottavat suomalaiset. Nuorimmat treenattavat ovat päiväkoti-ikäisiä, jotka edelleen saattavat valmentaa omia vanhempiaan entistä parempiin kierrätystekoihin.  

Kierrätys.info valtakunnallinen hakupalvelu 

Valtakunnallinen jätteiden vastaanottopistehakupalvelu www.kierratys.info on eri jätemateriaalien tiedon lähde, mutta ennen kaikkea kertoo mistä löytyy lähin vastaanottopiste jätejakeille. Hakupalvelussa oli käyttäjiä viime vuonna 236 000.