Valitse sivu

Jätehuollon perusmaksu

Käytä verkkopalvelua

Web service


Soita meille 9.00 - 15.00

Telephone exchange 9.00 - 15.00

(Local network charge)
Kiertokapulan toimialueella jätehuollon perusmaksu otettiin käyttöön 1.1.2022. Päätöksen perusmaksun käyttöönotosta teki jätelautakunta Kolmenkierto.

Jätehuollon perusmaksu on asuntokohtainen vuosimaksu, jolla katetaan kotitalouksille asiointihetkellä maksuttomia jätehuoltopalveluja ja jätehuollon viranomaistoimintaa. Lisäksi järjestetään jäteneuvontaa, tiedotusta sekä täydennetään hyötyjätteiden maksutonta vastaanottoa alueillamme. Perusmaksun perusteet on määritelty jätelaissa (646/2011). Maksulla saadaan turvattua lain vaatimia jätehuoltopalveluita riippumatta tuotetun polttokelpoisen jätteen määrästä. Palvelujen kattaminen perusmaksulla on asukkaille tasapuolisempaa, kun jokainen maksaa yhteisesti käytössä olevista palveluista.

Perusmaksun käyttöönotto perustuu Jätelautakunta Kolmenkierron päätökseen jätehuollon palvelutason nostamisesta. Päätös perusmaksun käyttöönotosta tehtiin tammikuussa 2020 ja maksu otettiin käyttöön vuoden 2022 alusta. Uusi palvelutasomääritys antaa tavoitteet ja suunnan Kiertokapulan toimintojen kehittämiselle. Palvelutason nostoon liittyy mm. jäteasemaverkoston laajentaminen, ja se rahoitetaan perusmaksulla saatavilla tuloilla. Palvelutasosta voi lukea lisää Jätelautakunta Kolmenkierron sivuilta.

Perusmaksun määrä vuodelle 2024 päätettiin jätetaksassa. Perusmaksulle on kolme eri maksuluokkaa.

Maksuluokka (hinnat sis. alv. 24 %)Hinta €/kk/huoneistoHinta €/vuosi
Vakituiset asuinhuoneistot
(kiinteistöllä 1–4 huoneistoa)
3,0036,00
Vakituiset asuinhuoneistot
(kiinteistöllä 5 huoneistoa
tai enemmän
2,0024,00
Vapaa-ajan asunnot1,5018,00

Viisi kysymystä ja vastausta perusmaksusta:

1. Mitä palveluita perusmaksulla saa?
Kotitalouksilta vastaanotetaan 19 eri jätelajia veloituksetta:

  • vaaralliset jätteet
  • metalli
  • sähkö- ja elektroniikkalaiteromu
  • romuajoneuvot
  • puhdas puu
  • purkupuu
  • risut
  • haravointijäte
  • kyllästetty puu
  • retkikeitinten patruunat
  • kannot ja juurakot
  • pienet puhtaat maaerät
  • pahvi ja kartonki
  • tiili
  • asfaltti
  • betoni
  • kevytbetoni
  • vanteelliset ajoneuvon renkaat
  • vanteettomat ajoneuvon renkaat

Palveluverkostomme laajenee uusien jäteasemien myötä. Asukkaiden kuljetusmatkat lyhenevät ja asiointiaika itsepalveluasemilla laajenee. Jätteidenkäsittelyalueillemme on toivottu entistä pidempiä aukioloaikoja, joten pienjäteasemat voivat vastata siihen tarpeeseen.

Jatkossa voimme toteuttaa paljon pyydetyt ilmaiset ”risupäivät”, eli jokainen päivä on ilmainen risupäivä. Tämä todennäköisesti vaikuttaa myös ruuhkahuippuihin jätteidenkäsittelyalueillamme eli tällöin ei enää tarvitsisi asioida ruuhkaisimpina ajankohtina.

Palvelutarjontaamme liittyen vuonna 2020 valmisteltiin muovipakkausten keräys, joka käynnistettiin toimialueellamme maaliskuusta 2021 alkaen. Muita valmisteltavia pilotteja olivat monilokerokeräys Valkeakoskella sekä tekstiilinkeräys.

2. Kannustaako perusmaksu lajittelemaan?
Myös jätteidenkäsittelyalueilla asioidessa lajittelu kannattaa. Jätteet on hyvä lajitella jo kotona kuormaa kasatessa, jolloin ne on helppo purkaa alueella omiin vastaanottopaikkoihin. Näin toimimalla asiointi alueella sujuu nopeammin ja lasku on pienempi, mikäli kuormassa on mukana myös perusmaksulla katettuja jätejakeita.

Kotitalouksien perusmaksulla katettavien jätteiden vastaanotto alueelle on maksutonta myös silloin, kun asukas käyttää yrityksen tarjoamaa kuljetuspalvelua. Mikäli yrityksen palveluun sisältyy myös purku- tai kunnostustöitä, otetaan jätteet vastaan yrityshinnaston mukaisin hinnoin.

3. Onko perusmaksu henkilö- vai asuntokohtainen?
Perusmaksu on asuntokohtainen.

4. Säilyykö perusmaksu aina samana?
Perusmaksun suuruus lasketaan joka vuosi taksaehdotuksen yhteydessä. Jätelautakunta vahvistaa vuosittain jätetaksan. Laskelmat pohjautuvat edellisen vuoden kustannuksiin.

5. Onko perusmaksu vain keino kerätä lisää rahaa?
Jätelain mukaan kunnan asukkaille ja muille jätehuoltopalvelujen käyttäjille on vuosittain tiedotettava jätemaksun ja perusmaksun kertymästä sekä siitä, mihin kertymää on käytetty. Nämä tiedot kerrotaan verkkosivuillamme, jossa Kiertokapulan vuosikatsaus ja tilinpäätös julkaistaan. Perusmaksun käyttö raportoidaan jätelain edellyttämällä tavalla Kiertokapulan tilinpäätöksen yhteydessä.
Kiertokapula on yhteiskunnallinen yritys, joka ei jaa osinkoa omistajilleen.

Jätelautakunta Kolmenkierron sivuille on myös koottu kysymyksiä ja vastauksia perusmaksusta.
Lisää informaatiota on myös Kiertokapulan Usein kysyttyä -palstalla. Perusmaksusta kertova video.

Lisätietoja perusmaksusta saat Kiertokapulan asiakaspalvelusta (puh. 075 753 0000) tai sähköpostitse perusmaksu(at)kiertokapula.fi.