Valitse sivu

Pakkausjätteiden keräykset Kiertokapulan toimialueella

Käytä verkkopalvelua

Web service


Soita meille 9.00 - 15.00

Telephone exchange 9.00 - 15.00

(Local network charge)
Uuden jätelain tarkoituksena on edistää kiertotaloutta ja luonnonvarojen käytön kestävyyttä, vähentää jätteen määrää ja haitallisuutta, ehkäistä jätteistä ja jätehuollosta aiheutuvaa vaaraa ja haittaa terveydelle ja ympäristölle, varmistaa toimiva jätehuolto sekä ehkäistä roskaantumista. Jätelain uudistus liittyy EU:ssa kesällä 2018 hyväksytyn ns. jätesäädöspaketin toimeenpanoon Suomessa.

Kiertokapulan toimialueella pienmetallin ja lasipakkausten kiinteistökohtainen keräysvelvoite koskee kaikkia vähintään viiden huoneiston kiinteistöjä taajamissa. Määräyksien liitteenä on aluerajaus, jonka karttasovellukseen voit tutustua tästä.

Lain mukaan kaikkien pakkausjätteiden kiinteistökohtaisen keräysvelvoitte on kuntien vastuulla, eli tällä alueella kuntien omistamalle jäteyhtiölle Kiertokapulalle. Muovipakkausten osalta Kiertokapula on jo vastannut keräyksestä. Valkeakosken alueella olemme hoitaneet kaikkien pakkausjakeiden ja Mäntsälässä pakkauslasin ja pienmetallin keräyksen. Nämä tulevat pysymään ennallaan.

Lasipakkaus-, pienmetalli- ja kartonkijätteen keräys on aloitettu Kiertokapulan järjestämänä seuraavasti:

1.7.2023

 • Hattula
 • Hämeenlinna
 • Janakkala (pl. Tervakoski)

1.11.2023

 • Järvenpää
 • Kerava
 • Tuusula
 • Mäntsälä

1.9.2023

 • Hausjärvi
 • Hyvinkää
 • Loppi
 • Nurmijärvi
 • Riihimäki
 • Janakkalan Tervakoski
 • Tuusulan Jokela

Tietoa jäteastioista taloyhtiöille ja isännöitsijöille

Käsin siirrettävät pakkausjätteiden jäteastiat kuuluvat tyhjennyspalvelun hintaan, kun keräys on Kiertokapulan vastuulla.
Syväkeräysastiat ovat aina kiinteistön itse hankkimia. Puristimet ja etukuormausastiat kiinteistö voi itse hankkia tai sopia vuokraamisesta erikseen kanssamme. Tyhjennyspalvelun hinta sisältää käsin siirrettävien pienastioiden ja nostoperusteisten säiliöiden seka-, pakkaus- ja kuivajäteastioiden pesut yhden (1) kerran vuodessa ja biojäteastioiden pesut kaksi (2) kertaa vuodessa.

Ratkaisuja jätetilojen riittävyyteen

Tilanpuute ei vapauta keräysvelvoitteista. Yhteiset jätepisteet ja -astiat (kimpat) ovat mahdollisia ja suositeltavia naapureiden tai taloyhtiöiden kesken. On myös mahdollista järjestää jätehuolto siten, että toisella kiinteistöllä on esim. lasipakkausastia ja toisella pienmetalliastia. Tällöin säästetään niin kustannuksissa kuin tyhjennysten aiheuttamissa hiilidioksidipäästöissä. Muiden jäteastioiden kokoa voi täyttöasteen salliessa muuttaa tai vähentää astioita ja lyhentää tyhjennysväliä. Yhden astian tyhjentäminen kerran viikossa maksaa saman verran kuin kahden samanlaisen tyhjentäminen joka toinen viikko.

Säännöllinen tiedottaminen ja viestintä

Uusista jätehuoltomääräyksistä, lajitteluvelvoitteista ja aluerajauksista tiedotetaan mediassa jätehuoltoviranomaisen ja Kiertokapulan toimesta. Isännöitsijät saavat ajankohtaista tietoa heille suunnatusta uutiskirjeestä.
Isännöitsijät voivat ottaa yhteyttä myös sähköpostitse osoitteeseen sidosryhmapalvelu[at]kiertokapula.fi .