Valitse sivu

Saavutettavuusseloste

Käytä verkkopalvelua

Web service


Soita meille 9.00 - 15.00

Telephone exchange 9.00 - 15.00

(Local network charge)
Tämä saavutettavuusseloste koskee verkkopalvelua www.kiertokapula.fi ja se on laadittu 22.09.2020.
Noudatamme lakia digitaalisten palvelujen tarjoamisesta. Laki koskee mm. julkisoikeudellisia laitoksia, kunnallisia liikelaitoksia ja kuntayhtymiä. Kiertokapula Oy ei suoranaisesti lukeudu näihin, mutta haluamme toimia lain mukaisesti toteuttaessamme yhteiskunnallista välttämättömyyspalvelua.

Digipalvelun saavutettavuuden tila
Olemme arvioineet palvelun saavutettavuuden sivuston teknisen toteuttajan avulla. Sivusto täyttää saavutettavuusvaatimukset osittain.

Vaatimustenmukaisuus
Verkkosivusto vastaa suurelta osin Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1:ssä esitettyjen vaatimusten tasoja A ja AA.

Ei-saavutettava sisältö

  • 2.9.2020 julkaistu verkkosivusto ei ole vielä kaikilta osin vaatimusten mukainen. Joistain kuvista tai tallenteista puuttuvat kuvaustekstit. Kuvauksia lisätään sivustoa päivitettäessä.
  • Verkkosivusto sisältää liitetiedostoja (pdf), joista kaikki eivät ole saavutettavia.
  • Etusivun sosiaalisen median nostot eivät ole saavutettavia, sillä nämä ovat kolmannen osapuolen tuottamaa sisältöä eivätkä kuulu lainsäädännön piiriin.
  • Sivuilla olevat kartta- ja videoupotukset eivät välttämättä lataudu, ellei käyttäjä ole hyväksynyt sivuston evästeasetuksia.
  • Kiertokapula ei vastaa kolmansien osapuolien tuottamasta sisällöstä, jolle sivustolta on linkitetty.
    Kiertokapulan Asiakasnetin toteutuksesta vastaa kolmas osapuoli, joten Kiertokapulalla ei ole mahdollisuutta vaikuttaa sen tekniseen toteutukseen.

Palaute
Voit antaa palautetta lomakkeella (valitse palautteen aiheeksi ”verkkosivujen saavutettavuus”) tai lähettää sähköpostia osoitteeseen viestinta(at)kiertokapula.fi.

Saavutettavuuskantelu ja saavutettavuusselvityspyyntö
Mikäli et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen, voit tehdä saavutettavuuskantelun tai saavutettavuusselvityspyynnön Etelä-Suomen aluehallintovirastoon (ESAVI). ESAVIn Saavutettavuusvaatimukset.fi -sivustolta löydät ohjeet valituksen tekemiseen ja asian hoitamiseen.

Valvontaviranomaisen yhteystiedot:
Etelä-Suomen aluehallintovirasto, Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
saavutettavuus(at)avi.fi, puh. 0295 016 000 (vaihde)