Valitse sivu

Suunnittele jätehuoltosi

Käytä verkkopalvelua

Web service


Soita meille 9.00 - 15.00

Telephone exchange 9.00 - 15.00

(Local network charge)
Etusivu / Neuvonta ja ympäristökasvatus / Tilauslomake / Suunnittele jätehuoltosi

Pienilläkin teoilla on väliä.

Kiinteistön jätehuoltosuunnitelma

Hyvin suunniteltu jätekatos on siisti ja toimiva. Se lisää kiinteistön arvoa ja pihan turvallisuutta. Hyvin ohjeistettu jätetila kannustaa lajittelemaan ja kierrätettävät materiaalit saadaan ohjattua uusien tuotteiden valmistukseen. Toimivan jätehuollon edellytys on, että kiinteistöllä on riittävä määrä jäteastioita, ja ne soveltuvat alueella käytettävään keräysjärjestelmään.

Selvitä lähtötilanne

Ennen jätehuoltosuunnitelman tekoa mieti valmiiksi kiinteistölle haluttu jätehuollon taso. Jätelain sekä alueellisten jätehuoltomääräysten noudattaminen on minimitaso, mutta esimerkiksi parempi lajittelu usein pienentää jätehuollon kustannuksia. Jätehuoltomääräyksissä annetaan ohjeita myös jätetilan suunnitteluun. Varmista, että jätetilasi täyttää vaatimukset, sillä siitä hyötyvät sekä kiinteistön käyttäjät että jätteenkuljettaja.

Aloita jätehuoltosuunnitelman teko kartoittamalla jätehuollon nykytilanne kuten huoneistomäärät ja tilat, joissa jätteitä syntyy. Kirjaa ylös puutteet ja kehitystarpeet. Huomio myös kiinteistön asukkaiden mielipiteet ja toiveet. Selvitä lisäksi, kuka noutaa jätteet kiinteistöltä. Joskus eri jakeiden noudosta vastaa eri yritykset. Usein asumisesta peräisin olevien seka-, kuiva- ja biojätteiden tyhjennyksen kilpailutuksen hoitaa keskitetysti kunta.

Arvioi syntyvien jätteiden määrät

Valitse sopiva ajanjakso syntyvien jätemäärien arviointiin, jotta voit tehdä tarvittavat laskelmat. Tarkista jätelaskusta jäteastioiden tyhjennysväli ja vertaa sitä tyhjennettävien jäteastioiden kokoon sekä astian täyttöasteeseen tyhjennyspäivänä. Maksu perustuu tavallisesti tyhjennyskertaan ei jätemäärään. Jos astiat ovat useamman kerran puolillaan tyhjennyspäivänä, voidaan tyhjennysväliä harventaa. On kuitenkin tärkeä huomioida, etteivät astiat paina liikaa tyhjennyksen aikana, sillä kuljettaja ei saa tyhjentää liian painavaa astiaa. 

 

Kartoitettavia asioita ovat esimerkiksi:

 • Onko jätetilan nykyinen paikka hyvä?
 • Kuinka paljon jätteitä syntyy kiinteistöllä?
 • Onko jäteastioiden kunto hyvä?
 • Mahtuvatko astiat hyvin jätetilaan?
 • Ovatko jätetilan merkinnät ja lajitteluohjeet selkeitä?
 • Ovatko jätteen siirtelyreitit esteettömät?

Suunnitelman teko

Vertaa kiinteistön jätehuollon nykytilannetta suunniteltuun jätehuollon tasoon sekä kehitettäviin kohteisiin.

Suunnitelmaa laatiessa kannattaa miettiä juuri omalle kiinteistölle sopiva toimintamalli. Kiinnitä huomiota opasteisiin, jätteen keräyspaikkoihin ja siirtelyreitteihin.

Kartoituksessa on selvitetty lajiteltavat jätejakeet ja arviot syntyvistä jätemääristä. Kirjaa mahdolliset kehittämistavoitteet jätehuoltosuunnitelmalle käyttäen apuna kartoituksen jätemäärien tietoja. Tavoitteita voivat olla esimerkiksi:

 • jätemäärän vähentäminen
 • jätteiden lajittelun parantaminen kiinteistöllä ja
 • astioiden tyhjennysvälin optimoiminen.

 

 Mieti keinoja, millä päästään tavoitteisiin. Keinoja voivat olla esimerkiksi:

 • Opasteiden lisäys tiloihin, joissa jätettä syntyy.
 • Jätelaitoksen ympäristökouluttajan vierailu lajitteluteemalla asukkaiden motivoimiseksi.
 • Tyhjennysvälin harventaminen alle puolillaan tyhjennyspäivänä olevalle jäteastialle.

Jos kehitettäviä asioita on paljon, kannattaa ne laittaa tärkeysjärjestykseen, merkitä aikataulu ja valita vastuuihminen asian hoitamiseksi. Isommilla kiinteistöillä voidaan valita myös jätehuoltovastaava, joka kerää tietoutta muuttuvista ohjeistuksista ja jätehuoltomääräyksistä. Tehtäviin voi kuulua myös yhteydenpito jäteyhtiöön.

Uudet tavat haltuun kiinteistöllä

Kerro asukkaille aina uusista jätetilaa ja lajittelua koskevista käytännöistä. Tietoa voidaan antaa paperilla asuntokohtaisesti tai tilaamalla kunnalliselta jäteyhtiöltä neuvontakäynti esimerkiksi taloyhtiön kokoukseen tai pihatalkoisiin.

Jätehuoltosuunnitelma auttaa rakentamaan kiinteistölle parhaan jätehuoltojärjestelmän. Suunnitelmaa on kuitenkin hyvä tarkastella ajoittain.

Jätehuolto on osa asukkaiden arkea. Suunnitelman tavoitteet ja seurannan kautta saadut tulokset kannattaakin pitää näytillä asukkaille, koska ne motivoivat kiinteistön käyttäjiä.