Valitse sivu

Strategiamme

Käytä verkkopalvelua

Web service


Soita meille 9.00 - 15.00

Telephone exchange 9.00 - 15.00

(Local network charge)
Kiertokapula Oy:n strategia edistää rohkeasti hyvää ja turvallista ympäristön tilaa, toimivia kiertotalouden palveluja ja uutta innovatiivista liiketoimintaa. Strategiassamme korostuvat aloitteellinen kehittäminen ja monipuolisten yhteistyöverkostojen luominen. Kestävä kehitys ja sen edistäminen ovat merkittävä osa toimintaamme. Tunnistamme YK:n kestävän kehityksen tavoitteista toimintamme kannalta olennaisimmat. Näitä tavoitteita ovat kestävä teollisuus, innovaatioita ja infrastruktuureja, kestävät kaupungit ja yhteisöt, vastuullista kuluttamista, ilmastotekoja sekä yhteistyö ja kumppanuus.

Strategian keskeiset teemat ovat:

  1. Aktiivisesti uudistuva
  2. Kannattavasti kehittyvä
  3. Kestävää toimintaa
  4. Vahva kiertotaloudessa
  5. Oikea palvelutaso – oikeaan hintaan

strategiakokonaisuus
Kiertokapula Oy:n strategiakokonaisuus

Strategian teemoja toteutetaan kahdellatoista kärkihankkeella. Jokaiselle hankkeelle on määritelty johtoryhmästä vastuuhenkilö ja työryhmä. Strategian etenemistä seurataan kuukausittain johtoryhmässä. Kutakin kärkihanketta on käydään henkilöstön kanssa läpi strategiavarteissa, joissa hankkeen vetäjä esittelee seuraavat askeleet ja raportoi toteutumaa.

Strategian teemat ja kärkihankkeet


Strategiaamme peilataan yhtiön missioon, visioon ja arvoihin.

Missio

Edistämme osakaskunnissamme hyvää ympäristön tilaa ja resurssitehokkuutta sekä tuotamme kilpailukykyisiä palveluja asiakkaillemme.

Visio

​​​​​​​Kiertokapula Oy:n visiona on edistää kiertotaloutta aktiivisuudella, innovaatioilla ja yhteistyöllä.

Arvot

Hyvä ympäristö
Hyvinvoiva henkilöstö
Asiantunteva kumppani
Tyytyväinen asiakas