Valitse sivu

Karanojan kiertotalousalue

Käytä verkkopalvelua

Web service


Soita meille 9.00 - 15.00

Telephone exchange 9.00 - 15.00

(Local network charge)
Hämeenlinnan Karanojan kiertotalousalue tarjoaa yrityksille logistisesti mainion toiminta-alueen. Sijainti moottoritien läheisyydessä, MORE-yritysalueen keskellä, takaa sujuvat yhteydet pääkaupunkiseudulle ja Pirkanmaalle. Uusi liittymä valtatie 3:lle avautuu 2025.

Karanojan kiertotalousalue sijaitsee Hämeenlinnan Moreenin teollisuusalueella. Kiertotalousalueelle on liittymä Taipaleentieltä, joka Moreenin eritasoliittymän valmistuttua tulee olemaan Moreenin työpaikka- ja teollisuusalueen pääyhteys valtatielle 3. Etäisyys kiertotalousalueelta eritasoliittymään on n. 1km.

Kiertotalousalueen kokonaisala on 24 hehtaaria, josta Kiertokapula Oy:n omassa käytössä on tällä hetkellä 2 hehtaaria ja vuokrattuna 1,6 hehtaaria.  Alueen sähkö- ja vesihuollon runkoverkot on toteutettu valmiiksi, mikä nopeuttaa tulevien kenttäalueiden toteutusta.

Alueelle sijoittuvan toimijan tulee hakea ympäristölupa omalle toiminnalleen

Aluetta rakennetaan joustavin ehdoin ja yritysten toiveet otetaan huomioon jo rakentamisvaiheessa. Kiertokapula Oy rakennuttaa kenttäalueet ja maanalaiset järjestelmät, tarvittaessa myös yritysten tarvitsemat rakennukset sovitussa laajuudessa.

Avustamme tarvittaessa rakennuttamisprosessin eri vaiheissa rakentamiseen, lupiin ja viranomaisyhteistyöhön liittyvissä asioissa.

Kenttäalueet vuokrataan yrityksille. Vapaana alueella:

  • valmis tiivisasfalttipintainen kenttä 1 ha
  • rakennusaloja 5 kpl, pinta-alat 1,7 – 2,6 ha.

Miksi kumppanuus Kiertokapulan kanssa kannattaa?
Kiertokapula Oy hallitsee ympäristölupien hankinnan ja ylläpidon. Alue on jo alustavasti luvitettu. Lisäksi Kiertokapulan pitkä kehittämiskumppanuus Hämeen ammattikorkeakoulun kanssa tukee uuden liiketoiminnan kehittämistä ja tutkimukseen perustuvaa kehittämistyötä.

Miksi Karanojan alueelle kannattaa sijoittua?

Jätteen vastaanottoa ja käsittelyä harjoittavat yritykset tai uutta kierrätystoimintaa aloittelevat yritykset saavat synergiaetuja olemassa olevasta infrasta. Myös alueella jalostettuja raaka-aineita hyödyntävä yritys voi löytää alueelta yhteistyömahdollisuuksia. Alueella käsitellään tällä hetkellä biojätettä ja rakennusjätettä. Lisäksi loppusijoitettavaa jätettä otetaan vastaan.

Alueella toimijoita tällä hetkellä ovat Ecointellect, Tehokierto Oy ja PUHI Oy.

Tutustu MORE-yritysalueeseen Linnan Kehityksen sivuilla.

  • Kiinnostuitko? Ota yhteyttä kehitysjohtaja Tero Heliniin, puh. 050 577 4242 tai
    tero.helin(at)kiertokapula.fi