Valitse sivu

Vastuullisuus Kiertokapulassa

Käytä verkkopalvelua

Web service


Soita meille 9.00 - 15.00

Telephone exchange 9.00 - 15.00

(Local network charge)
Kiertokapula Oy:n strategia edistää rohkeasti hyvää ja turvallista ympäristön tilaa, toimivia kiertotalouden palveluja ja uutta innovatiivista liiketoimintaa. Strategia nostaa esiin kestävän kehityksen ja sen edistämisen. Tunnistamme YK:n kestävän kehityksen tavoitteista toimintamme kannalta olennaisimmat. Näitä tavoitteita ovat kestävä teollisuus, innovaatioita ja infrastruktuureja, kestävät kaupungit ja yhteisöt, vastuullista kuluttamista, ilmastotekoja sekä yhteistyö ja kumppanuus.

Yhtiön missiona on edistää osakaskunnissamme hyvää ympäristön tilaa ja resurssitehokkuutta sekä tuottaa kilpailukykyisiä palveluja asiakkaillemme. Tunnuslauseemme on vuosia ollut ”vastuullisia ympäristötekoja”. Yhtiölle on myös myönnetty (vuonna 2017) Yhteiskunnallinen yritys -merkki.

Vuonna 2021 aloitettua strategiaa toteuttaessamme havaitsimme, että vastuullisuusteema pitää tuoda vielä selkeämmin esiin ja laatia sille oma, tavoitteellinen toteuttamisohjelma. Niinpä yhteistyössä henkilöstön, johtoryhmän ja yhtiön hallituksen kanssa linjattiin Kiertokapulan vastuullisuusohjelman kolme (3) päätavoitetta vuodelle 2023:

 1. Vähennetään ympäristöhaittoja
 2. Lisätään materiaalikierrätystä
 3. Vastuullinen ja esimerkillinen työnantaja

Kullekin tavoitteelle on asetettu toimenpiteet ja vastuuhenkilöt, jotka edistävät ja seuraavat toimenpiteiden toteutumista.Esimerkkejä vastuullisohjelman toimenpiteistä:

 • Käytetyt jäteastiat uusiomateriaaliksi
  Jätteidenkäsittelyalueilla kokeillaan käytöstä poistettujen muovisten jäteastioiden keräämistä materiaalihyötykäyttöön. Jäteastiat toimitetaan hyödynnettäviksi materiaalina esimerkiksi uusien jäteastioiden valmistuksessa. Uusien astioiden hankinnassa pyritään myös suosimaan uusiomateriaalista valmistettuja astioita.
 • Posliinijäte tiilien raaka-aineeksi
  Hämeenlinnan Karanojan jätteidenkäsittelyalueella aloitettiin keväällä 2023 posliinin keräyskokeilu. Posliini toimitetaan Loimaalla sijaitsevalle tiilitehtaalle, jossa posliini hyödynnetään uusien tiilien raaka-aineena. Posliinilavalle kelpaa kaikki valkoinen saniteettiposliini, kuten pesualtaat ja wc-istuimet sekä valkoinen astiaposliini. Kokeilun tulosten perusteella päätetään keräyksen mahdollisesta laajentamisesta myös muille Kiertokapulan jätteidenkäsittelyalueille. Posliinijäte otetaan vastaan sekajätteen hinnalla.
 • Kuormalavat ohjataan uudelleenkäyttöön
  Hämeenlinnan Karanojan jätteidenkäsittelyalueella aloitettiin kokeilu ehjien EUR- ja FIN-kuormalavojen keräämisestä uudelleenkäyttöön. Yksityishenkilöt voivat tuoda lavat kierrätykseen ilmaiseksi.
 • Vastuullisia työympäristötekoja – vastuullinen kesäduuni
  Vastuullisena työnantajana Kiertokapula pitää huolen, että meillä jokainen työntekijä voi kokea olevansa arvostettu ja tekevänsä merkityksellistä työtä. Kokemukset työelämästä rakentuvat koko työuran ajan ja jäävät yleensä pysyvästi mieleen. Tarjoamme kesätyöpaikkoja monipuolisiin tehtäviin ja samalla haluamme onnistua hyvien työelämäkokemusten antamisessa ja onnistumisen kokemuksien vahvistamisessa.

Myös Hämeen ilmastovahdin sivuilla voi tutustua vastuullisuuteen liittyviin toimenpiteisiimme ja seurata niiden toteutumista.

Tutustu ilmastovahtiin.


Toimintamme edistää seuraavia YK:n kestävän kehityksen tavoitteita:


Yhteiskunnallinen yritys -merkki tunnuksena toiminnan vastuullisuudesta

Suomalaisen Työn Liitto myönsi 30.5.2017 Yhteiskunnallinen yritys -merkin Kiertokapulalle. Merkki voidaan myöntää yrityksille, joiden ensisijainen tavoite on ratkaista yhteiskunnallisia tai ekologisia haasteita ja ne käyttävät myös vähintään puolet voitostaan tähän. Tärkeää on myös toiminnan avoimuus.  Yhteiskunnallinen yritys -merkki auttaa tunnistamaan nämä yritykset luotettavasti.

yy-logo