Valitse sivu

Ympäristötarkkailu

Käytä verkkopalvelua

Web service


Soita meille 9.00 - 15.00

Telephone exchange 9.00 - 15.00

(Local network charge)
Vastaanotamme ja käsittelemme viidellä jätteidenkäsittelyalueellamme monenlaisia jätteitä. Jätteidenkäsittelyalueiden yhtenä päätavoitteena on, ettei niistä aiheudu haittaa ympäristölle pitkälläkään aikavälillä. Ympäristöluvat määrittävät tarkkaan toimintamme raamit.

Ympäristö- ja jätelainsäädäntö ohjaavat jätteidenkäsittelyalueiden rakentamista, hoitoa ja valvontaa. Tavoitteena on mm. pinta- ja pohjaveden, maaperän sekä ilman pilaantumisen ehkäiseminen. Kaikilla Kiertokapulan jätteidenkäsittelyalueilla on omat, ympäristölupiin perustuvat ympäristöntarkkailuohjelmansa, joissa määritellään tarkasti, mitä kaikkea ja kuinka usein ympäristöstä mitataan ja seurataan.

Jätteidenkäsittelyalueiden tarkkailuohjelmat eroavat toisistaan joissain tapauksissa huomattavastikin mm. ympäristöluvan vaatimuksien, valvovan viranomaisen, alueen eri toimijoiden sekä käsittelyalueen erityisominaisuuksien vuoksi. Myös se, mitä toimintoja alueella on historian aikana ollut, vaikuttaa tarkkailuohjelmaan. Viranomaisten vaatiman ympäristöseurannan lisäksi seurantaa laajennetaan tarpeen mukaan. Seurantatulosten raportointi on tärkeä osa kokonaisuutta. Toimintaa valvovat alueelliset ELY-keskukset sekä kuntien ja kaupunkien ympäristöviranomaiset.

Ympäristöhavaintoja voi jokainen ilmoittaa sähköisellä lomakkeella. Havainnot käsitellään ja niiden perusteella toteutetaan tarvittavat toimenpiteen tilanteen parantamiseksi.