Valitse sivu

Maapalvelut yrityksille

Käytä verkkopalvelua

Web service


Soita meille 9.00 - 15.00

Telephone exchange 9.00 - 15.00

(Local network charge)
Kiertokapula tarjoaa pilaantuneiden maiden kunnostus- ja tutkimustöitä asiakkaan tarpeen mukaan. Kunnostamme ja tutkimme eri kokoisia kohteita uusimpia tekniikoita hyödyntäen. Osaamista löytyy niin Avaimet käteen -palveluista kuin esimerkiksi kunnostusmenetelmän valinnan konsultoinnissa.

Olemme työmaan luotettava yhteistyökumppani, joka hoitaa tehtävän loppuun asti – edullisesti ja kokemuksen tuomalla ammattitaidolla.

Konsulttipalvelut

Saat meiltä kiertotalouteen ja pilaantuneisiin maa-aineksiin liittyvät konsulttipalvelut kinkkisiinkin tilanteisiin. Voit luottaa asiantuntijoidemme ammattitaitoon ja näin helpottaa omaa työtäsi.

Suunnittelu- ja valvontapalvelut

Voimme toimia hankkeissanne projektin pääurakoitsijana tai rakennuttajakonsulttina. Tarjoamme myös erillisiä hankkeiden suunnittelu- ja valvontapalveluita.

Meidän osaamisaluettamme ovat infrarakentamisen pilaantuneiden maa-alueiden puhdistushankkeet sekä kaatopaikkojen jne. alueiden sulkuhankkeet.

puhtaan maan kasa jätteidenkäsittelyalueella

Vastaanotto

Kiertokapula tarjoaa edullisesti puhtaan ja pilaantuneen maan vastaanottopalveluja jätteidenkäsittelyalueillaan omistajahintaan.

Isojen massamäärien vastaanottoa hoidamme Hämeenlinnan Karanojalla. Pienempiä massamääriä otamme vastaan myös muilla käsittelyalueillamme.

Maa-ainesten lisäksi vastaanotamme betonia ja tiiltä kaikissa käsittelykeskuksissamme.

PIMA-kunnostukset

Tarjoamme pilaantuneiden kohteiden konsultointi- ja kokonaispalveluja ammattitaidolla omistajakunnille sekä sidosyksiköille. Voimme tarjota palvelut Sinulle sidosryhmäpalveluna.

Omistajakunnat voivat hankkia Kiertokapulalta kunnostusprojektin osaratkaisuja tai kokonaisuuden alusta loppuun. Palvelukokonaisuudet muotoillaan asiakkaan tarpeen mukaan.

Multaa ja pieni kasvi kupiksi asetelluissa käsissä

Referenssit

Sahanmäen vanhan kaatopaikan kunnostaminen, vaihe 1, noin 48 000 tonnia

Kiertokapula toteutti vuonna 2022 Hyvinkäällä sijaitsevan Sahanmäen vanhan kaatopaikan kunnostamisen. Urakoitsijana toimi GRK Oy ja ympäristöteknisestä valvonnasta vastasi AFRY Oy.

Kunnostuksen yhteydessä alueelta poistettiin yhteensä noin 48 000 tonnia pilaantuneita ja jätteensekaisia maa-aineksia, jotka toimitettiin niille soveltuviin vastaanottopaikkoihin. Poistettujen maa-ainesten tilalle tehtiin täyttö pilaantumattomista maa-aineksista.

Kunnostuksen toinen vaihe toteutetaan vuoden 2023 aikana.

Juppalan vanhan kaatopaikan kunnostaminen, noin 14 000 tonnia

Kiertokapula totetutti vuonna 2018 Riihimäellä sijaitsevan Juppalan vanhan, 1910-1940 -luvuilla toimineen, kaatopaikan kunnostamisen yhteistyössä Ramboll Finland Oy:n kanssa. Urakoitsijana toimi Fortum Environmental Construction Oy.

Kunnostuksen yhteydessä alueelta poistettiin yhteensä noin 14 000 tonnia pilaantuneita ja jätteensekaisia maa-aineksia, jotka toimitettiin niille soveltuviin vastaanottopaikkoihin. Poistettujen maa-ainesten tilalle tehtiin täyttö pilaantumattomista maa-aineksista.

Lietekaatopaikan öljyaltaan maaperän kunnostaminen, 6 500 tonnia

Kiertokapula toteutti Mäntsälän Hirvihaarassa ampumarata-alueella sijaitsevan, 1960-1990 -luvuilla toimineen, lietekaatopaikan öljyaltaan pilaantuneen maaperän kunnostamisen vuonna 2021. Maarakennusurakoitsijana toimi Kreate Oy ja ympäristöteknisestä valvonnasta vastasi Sitowise Oy. Kunnostuksen aikana alueelta poistettiin noin 6 500 t pilaantuneita maa-aineksia, jotka toimitettiin niille soveltuviin vastaanottopaikkoihin. 

Kunnostuksen yhteydessä rakennettiin eristerakenne savesta kunnostetun öljyaltaan ja lietekaatopaikan väliin, jonka avulla estetään lietekaatopaikan alueelle öljyaltaan kunnostuksen jälkeen jäävien haitta-aineiden kulkeutuminen kunnostetulle alueelle. Poistettujen pilaantuneiden maa-ainesten tilalle tehtiin täyttö pilaantumattomista maa-aineksista.

Maaperän pilaantuneisuuden tutkimukset eri kohteissa

Kiertokapula on suunnitellut, rakennuttanut ja toteuttanut Riihimäen kaupungille maaperätutkimuksia useisiin kohteisiin vuosina 2020–2022. Kynttilätien ja Korttelin 211 kohteissa tutkimusten suunnittelusta ja toteutuksesta vastasi Kiertokapula, osassa tutkimuskohteita maaperänäytteenotoista on vastannut kohdekohtaisesti kilpailutettu ympäristökonsultti.

Tutkimusten tulosten ja tulevan maankäytön perusteella maaperää on kunnostettu tutkimusten jälkeen Korttelin 211 ja Pesispolun kohteissa massanvaihdoilla. Kynttilätien kohteeseen laaditun riskinarvioinnin perusteella kohteessa ei kohonneista haitta-ainepitoisuuksista huolimatta ole välitöntä kunnostustarvetta.

Tehtaankadun ja Pesispolun kohteisiin tehdyt tutkimukset toteutettiin maaperäkairauksella, muut tutkimuskohteet on toteutettu koekuoppakaivuna.

tiiliä kasassa

Materiaalimyynti

Kiertokapula tarjoaa kuntasi infrarakennushankkeisiin kiertotaloudelliset rakennusmateriaalit. Valitsemalla kiertotalousmateriaalin toteutat urakkasi vastuullisesti ja ympäristöystävällisemmin. Mikä parasta kiertotalousmateriaali on taloudellisesti huokeampaa kuin neitseellisten materiaalien käyttö ja näin säästät suoraan urakkakustannuksissa. 

Tarvittaessa voimme hoitaa kiertotalousmateriaalien toimituksen ja luvituksen ns. avaimet käteen -menetelmällä. Näin säästyt lupa- ja logistiikkaan liittyvien asioiden järjestämisen aiheuttamalta stressiltä.

Tällä hetkellä myytäviä kiertotalousmateriaaleja:
– Betoni- ja tiilimurske
– Puhtaat maa-ainekset 

Maankiertovisio 2025

Kiertokapulan visiona on toimia tulevaisuudessa pilaantuneiden maiden vastaanoton sijaan näiden maiden puhdistajana ja kierrättäjänä.

Tahtotilanamme on vastaanottaa edelleen pilaantuneita maa-aineksia omistajakunniltamme, mutta myös palauttaa ne takaisin kuntien hankkeisiin puhdistettuina. Näin säästyy neitseellisiä luonnonvaroja ja toimimme vastuullisesti ympäristöä kunnioittaen.

Toisena visionamme on kehittää haastavien savimaiden vastaanottoa ja stabilointia.

Stabiloinnin jälkeen savimaat voidaan palauttaa rakennuskäyttöön, kuten viherrakentamiseen ja kevyenliikenteen väylien rakennekerroksiin.

Kesäkukkia niityllä

Ota yhteyttä:

Maapalveluinsinööri
Hannu Harmoinen
puh. 040 739 1712
hannu.harmoinen[at]kiertokapula.fi

Maa-ainesten vastaanottoa koskevat kysymykset voi lähettää osoitteeseen: maa-ainekset[at]kiertokapula.fi