Valitse sivu

Kimppa-astia eli yhteisastia

Käytä verkkopalvelua

Web service


Soita meille 9.00 - 15.00

Telephone exchange 9.00 - 15.00

(Local network charge)
Jätekimpan järjestäminen lähikiinteistöjen kesken voi olla hyvä ja edullinen ratkaisu järjestää kiinteistön jätehuolto. Yhteiset jäteastiat tuovat muun tarkan jätteiden lajittelun ohella usein säästöjä kiinteistön jätekustannuksiin.

Kuiva- ja sekajätteen kimppa-astiat

Kimppa-astia soveltuu kiinteistölle, jolla jätteen syntyminen voi olla vähäistä tai epäsäännöllistä. Se on kätevä ratkaisu myös vapaa-ajan kiinteistöille, jotka saattavat sijaita vaikeakulkuisessa paikassa. Vapaa-ajan kiinteistöt voivat käyttää samaa jäteastiaa myös lähellä sijaitsevien vakituisten asuinkiinteistöjen kanssa.

Biojätteen kimppa-astiat

Kun kiinteistöllä syntyy vain vähän biojätettä, mutta sen haluaa lajitella tai kiinteistö on velvoitettu lajittelemaan, kimppa-astia naapurin kanssa on edullinen ja hyvä vaihtoehto. Biokimpan voi käytännössä perustaa taaja-asutusalueelle tai reitin varrelle paikkaan, jossa kulkee biojätettä kerääviä autoja. Biojätettä kerätään 140 tai 240 litran pyörälliseen jäteastiaan. Biojätekimpan jäsenien enimmäismäärä viisi (5) kiinteistöä ja kiinteistöjen etäisyys kimppa-astiaan enintään 500 metriä.

Biojäteastian pisin mahdollinen tyhjennysväli ympäri vuoden on kaksi viikkoa normaalilla umpinaisella astialla. Vuonna 2024 käyttöön otetuilla tuulettuvilla, 140 L jäteastioilla pisin tyhjennysväli on neljä viikkoa. Lue lisää biojätteen lajittelusta täältä.

Kompostointikimppa

Myös kompostori voi olla myös useamman kiinteistön tai huoneiston yhteinen. Kimppakompostorille on nimettävä vastuuhenkilö, joka ilmoittaa kompostoinnista jätehuoltoviranomaiselle. Tee kompostointi-ilmoitus.

Jätekimpan perustaminen

Kiertokapulan toimialueella seka-, bio- ja pakkausjäteastiakimpan voi perustaa helpoiten täyttämällä sähköisen lomakkeen.


Voit täyttää jätekimppalomakkeen tästä.


Ilmoituksen tekee valittu kimppaisäntä, joka ilmoittaa myös mahdollisista myöhemmistä muutoksista. Kimppaa perustaessa selvitetään jätekimppaan osallistujat ja käyttöosuusprosentit.

Mikäli sekajätteen kimppa-astian tyhjennysväliksi halutaan yli neljä viikkoa, tulee ilmoitus tehdä Kiertokapulan asiakaspalvelussa. Tällöin kaikkien kimppaan osallistuvien kiinteistöjen tulee kompostoida biojätteensä tai liittyä biojätteen erilliskeräkseen. Jokaisen kimppaan osallistuvan kompostoivan kiinteistön tulee täyttää myös kompostointi-ilmoitus.

Tyhjennyksen aiheuttama kustannus voidaan jakaa Kiertokapulan hoitamana käyttöosuusprosenttien mukaan, jolloin jokainen osakas saa oman laskun. Laskun jakamisesta Kiertokapulan toimesta ei synny lisäkuluja. Lasku voidaan myös lähettää kokonaisuudessaan kimppaisännälle.

Kimppoja perustettaessa on hyvä huomioida, että biojätteen keräys laajenee vuonna 2024
yli 5 000 asukkaan taajamissa joka kiinteistöön.