Valitse sivu

Sähköinen siirtoasiakirja

Käytä verkkopalvelua

Web service


Soita meille 9.00 - 15.00

Telephone exchange 9.00 - 15.00

(Local network charge)
Jätelain (714/2021) mukaan jätteiden siirtoasiakirja tulee tehdä ensisijaisesti sähköisenä 1.1.2022 alkaen. Valtioneuvoston asetus jätteistä (978/2021) täsmentää, että siirtoasiakirjat tulee toimittaa sähköisenä viranomaisen rekisteriin 1.9.2022 alkaen. Siirtoasiakirjaa tarvitaan, jotta varmistetaan jätteiden luotettava ja vastuullinen jätehuoltoketju.

Valtioneuvosto on asettanut, että 1.9.2022 alkaen jätteenhaltijan on toimitettava jätteensiirtoasiakirja SIIRTO-rekisteriin. Jos jäte tulee suoraan kotitaloudesta, kuljetusliikkeen tulee laatia jätteensiirtoasiakirja ja toimittaa se SIIRTO-rekisteriin. Siirtoasiakirjavelvollisuus koskee Kiertokapulalle toimitettujen jätteiden osalta lähinnä rakentamisesta ja purkamisesta syntyviä jätteitä. Henkilö- ja pakettiautojätekuormia siirtoasiakirjavelvollisuus ei koske. Lisätietoa aiheesta Valtioneuvoston sivuilta.

Kiertokapula Oy on ottanut käyttöön sähköisen siirtoasiakirjan, jonka toteutuksesta vastaa Pinja. Siirtoasiakirjajärjestelmä tunnetaan nimellä Track. Track-siirtoasiakirja on Kiertokapulan asiakkaiden käytettävissä, kun jätteitä tuodaan Kiertokapulan jätteidenkäsittelyalueille. Selainpohjaisen Track-ohjelman avulla siirtoasiakirja on siirrettävissä myös SIIRTO-rekisteriin. Asiakkaamme voivat käyttää myös omia sähköisiä siirtoasiakirjoja asioidessaan Kiertokapulalla.

Niin halutessaan, asiakkaan tulee pyytää käyttöoikeudet Kiertokapulan Track-ohjelmaan. Pyynnöt voi lähettää osoitteeseen asiointi(at)kiertokapula.fi, jonka jälkeen voimme laatia käyttöoikeudet.

Käyttöoikeuden perustamiseen tarvitsemamme tiedot:

  • yritys / liikennöitsijä
  • y-tunnus
  • lähiosoite
  • postinumero
  • postitoimipaikka
  • yhteyshenkilö
  • puhelinnumero
  • sähköposti
  • jokaiselle kuljettajalle oma sähköpostiosoiteSähköisen siirtoasiakirjan käyttöohjeisiin voit tutustua tästä:
Pdf-esitys siirtoasiakirjan käyttöönotosta

Video siirtoasiakirjan käyttöönotosta

Video siirtoasiakirjan käyttöönotosta

Siirtoasiakirjaan merkitään valvonnan ja seurannan kannalta tarpeelliset tiedot muun muassa jätteestä, sen alkuperästä ja kuljettajasta. Vaarallisista jätteistä merkitään muita jätteitä tarkemmat tiedot.

Lisätietoa siirtoasiakirjaan liittyvistä asioista löytyy ympäristöministeriön verkkosivuilta http://www.ymparisto.fi/.

Pinjan järjestelmätoteutuksiin voit tutustua täällä.