Valitse sivu

Kartta hyötyjätteiden erilliskeräysalueista

Käytä verkkopalvelua

Web service


Soita meille 9.00 - 15.00

Telephone exchange 9.00 - 15.00

(Local network charge)
Uudistetun jätedirektiivin mukaan yhdyskuntajätteestä tulee kierrättää 55 prosenttia vuonna 2025, 60 prosenttia vuonna 2030 ja 65 prosenttia vuonna 2035. Myös pakkausjätteen kierrätystavoitteet nousevat: kaikesta pakkausjätteestä tulee kierrättää 65 prosenttia vuoteen 2025 ja 70 prosenttia vuoteen 2035 mennessä. Lisäksi eri pakkausjätteille on asetettu materiaalikohtaiset kierrätystavoitteet.

Uusi jätelaki merkitsee Kiertokapulan toimialueella pakkausjätteiden erilliskeräyksen laajenemista taaja-asutusalueen kiinteistöille, joissa on vähintään viisi (5) asuinhuoneistoa. Tällä hetkellä rajana on kymmenen asuinhuoneistoa, kartonki- ja muovipakkausten keräyksellä viisi (5) huoneistoa. Valitse kartalta alue A nähdäksesi tämän velvoitteen alueen.

Kartta erilliskeräysvelvoitteen rajauksista (aukeaa uuteen ikkunaan)

Lasipakkaus-, pienmetalli- ja kartonkijätteen keräys alkaa Kiertokapulan järjestämänä vuoden 2023 aikana seuraavasti

1.7.2023 alkavat keräykset

 • Hattula
 • Hämeenlinna
 • Janakkala (pl. Tervakoski)

1.11.2023 alkavat keräykset

 • Järvenpää
 • Kerava
 • Tuusula
 • Mäntsälä

1.9.2023 alkavat keräykset

 • Hausjärvi
 • Hyvinkää
 • Loppi
 • Nurmijärvi
 • Riihimäki
 • Janakkalan Tervakoski
 • Tuusulan Jokela

Biojätteen keräys- tai kompostointivelvoite laajenee vuonna 2024

Biojätteen keräys tai kompostointi tulee pakolliseksi kaikille kiinteistöille yli 5 000 asukkaan taajamissa reuna-alueineen vuonna 2024. Valitse kartalta alue B nähdäksesi tämän velvoitteen alueen.

Kompostointi on muutoksen jälkeenkin edelleen sallittu ja toivottu tapa biojätteen käsittelyyn. Jos biojätettä ei kompostoida, tulee kiinteistöllä kerätä biojäte erilliseen biojäteastiaan. Keräykset alkavat kunnissamme vuoden 2024 aikana porrastetusti. Keräysten järjestelyistä tiedotetaan tarkemmin lähempänä muutosta.

GDPR-asetuksen piilottamaa sisältöä
Hyväksyttyäsi evästeet sivuston ulkopuolinen sisältö (esim. Youtube-videot) ladataan sivulle