Valitse sivu

Kiinteistön jätehuolto

Käytä verkkopalvelua

Web service


Soita meille 9.00 - 15.00

Telephone exchange 9.00 - 15.00

(Local network charge)
Kiertokapula hoitaa omistajakuntiensa vastuulla olevan jätehuollon. Jätehuollon velvoitteet perustuvat jätelainsäädäntöön ja jätehuoltomääräyksiin.

Yhdyskuntajätehuolto on välttämättömyyspalvelu, joka edellyttää aina kunnan vastuuta palvelun hoitamisesta. Jätehuollon on toimittava myös siellä, missä palvelun tuottaminen on hankalaa ja tuottamatonta sekä erityisesti kuntalaisille yhdenvertaisesti.

Jätelain mukaan kaikkien asuinkiinteistöjen on liityttävä kunnan järjestämään jätehuoltoon. Tämä koskettaa myös vapaa-ajanasuntoja. Kiertokapula hoitaa jätehuollon kaikissa omistajakunnissaan. Taloyhtiöt, omakotikiinteistöt ja vapaa-ajan asunnot voivat liittyä jätehuoltoon joko kiinteistökohtaisella astialla tai kimppa-astialla.

Yritykset ja yhteisöt voivat kilpailuttaa vapaasti jätehuoltonsa. Lue lisää yritysten jätehuollon järjestämisestä täältä.

Jätehuoltoviranomainen eli jätelautakunta Kolmenkierto, Kiertokapula Oy ja ympäristönsuojeluviranomaiset toimivat yhteistyössä samalla alueella, ja niillä on jokaisella oma tehtävänsä. Myös asiakkaalla on jätehuollossa tärkeä rooli toimivan jätehuollon takaamiseksi.