Valitse sivu

Keräyspaikka ja jätekatos

Käytä verkkopalvelua

Web service


Soita meille 9.00 - 15.00

Telephone exchange 9.00 - 15.00

(Local network charge)
Jäteastioiden sijoituspaikka on järjestettävä niin, ettei siinä ole kynnystä, porrasta tai muuta estettä, ja sisäänkäynnin tulee olla suoraan ulkotiloista. Paikan rakenteiden ja varusteiden on oltava riittävän lujia ja asianmukaisia niin, että astioiden siirrot eivät aiheuta vaurioita rakenteisiin. Lisäksi ovet on tarvittaessa saatava pysymään auki.

Jäteastioiden sijoituspaikka on mitoitettava siten, että eri jätelajien keräysastiat voidaan ottaa tyhjennettäväksi siirtämättä muita astioita. Jätetilaa ei saa käyttää varastona, ja siellä on oltava riittävä valaistus.

Jäteastioiden sijoituspaikka ja astioiden siirtoväylät on pidettävä kunnossa, esim. lumien auraus ja väylien hiekoitus on hoidettava asianmukaisesti.

Keräyspaikan sijainti

 • Käsin siirrettävät astiat tulee sijoittaa tonttiliittymän läheisyyteen niin, että jäteauto pääsee esteettä  ja turvallisesti vähintään 10 metrin etäisyydelle astioista.
 • Jäteauton ei tarvitse peruuttaa pihalla tai peruutusmatkan tulee jäädä mahdollisimman lyhyeksi.
 • Tarvittaessa tontille on hyvä laittaa jätetilan eteen pysäköintikieltomerkki, jonka avulla varmistetaan jäteauton esteetön pääsy jätekatokselle.
 • Huomioi myös erityyppisten astioiden tarvitsema korkea tyhjennystila (esim. syväsäiliöt).
 • Tarvittaessa tontille asetetaan opastus jätetilan sijainnista ja jätetilan eteen pysäköintikieltomerkki.
 • Muista tutustua myös kunnan rakennusmääräyksiin, sillä ne vaikuttavat keräyspaikan sijaintiin.

Keräyspaikkaan johtava tie

 • Jätepisteelle johtavan väylän on oltava jäteauton kantava. Huomaa, että täysi jäteauto voi painaa jopa 30 tonnia.
 • Jäteauton tarvitsema ajoväylän leveys on vähintään 3 m, kaarteissa 4 m ja vapaa kulkukorkeus 4 m.
 • Kääntyäkseen jäteauto tarvitsee 20 x 20 m alueen.
 • Tien kunnossapito talvella on tärkeää. Lumi ja jäinen tie estävät auton perillepääsyn ja jäteastia jää tyhjentämättä. Ilmoita huonokuntoisesta tiestä jätehuollon asiakaspalveluun ajoissa ennen tyhjennyspäivää.
 • Painorajoitteisten teiden käyttölupa painavammalla kalustolla tulee toimittaa kirjallisena Kiertokapulan asiakaspalveluun. Kelirikkoajan ajo-luvat tulee toimittaa vuosittain.

Jätetilan lukitseminen

Jätetilan tai jätehuoltoreitin lukitseminen ei ole pakollista. Mikäli jätetila lukitaan, tulee jätehuoltomääräysten mukaisesti jätetilaan päästä jätteenkuljettajan yleisavaimella. Kiertokapulalla on käytössä jätteenkuljettajan yleisavainsarja yhteistyössä Abloyn ja Hyvinkään Turvalukon kanssa. Taloyhtiöt voivat tilata lukituksen miltä tahansa Abloy-valtuutetulta lukkoliikkeeltä. Paikalliset lukkoliikkeet voivat konsultoida Hyvinkään Turvalukkoa (p. 019 451 800) lukitusratkaisujen toteuttamisessa.

Vanhoja kiinteistökohtaisia avaimia käyttävien kohteiden tulee siirtyä uuden jätteenkuljettajan yleisavaimen (Abloy Protec2, Kiertokapula jätehuolto) sarjan piiriin 30.9.2024 mennessä. Lukon vaihdosta tulee ilmoittaa myös Kiertokapulan asiakaspalveluun. Kiinteistökohtaisia avaimia ei enää vastaanoteta jäteautoihin, vaan kaikki uudet jätejakeet tyhjennetään vain jätteenkuljettajan yleisavaimia käyttäen. Siirtymäajan jälkeen sovelletaan jätehuoltomääräysten mukaista yleisavaimen käyttövelvoitetta ja voimassa olevan jätetaksan mukaista lukituksen avausmaksua (8 € tyhjennyskäynti), mikäli kiinteistön lukitus ei täytä vaatimusta.

Vaihtoehtoja lukitukselle

 • kaksoispesälukko on suositeltavin tapa toteuttaa lukitus kiinteisiin oviin
  • lukkopesä asukkaille kiinteistön omassa lukitussarjassa
  • lukkopesä jätehuollon sarjassa Protec2 yleisavaimelle jätehuollon kuljettajille.
 • jätehuoltoväylän- ja jätetilan lukituksen voi vaihtoehtoisesti toteuttaa kiinteistön lukitustarve huomioiden myös numero- tai koodilukolla.
 • myös jätehuollon yleisavaimella avattava ja seinään kiinteästi asennettu avainsäilö kiinteistön omaa avainta varten on mahdollinen.

Jäteastioiden sijoittelu jätekatokseen

Jäteastioiden sijoittelu jätekatokseen

Oheinen kuva osoittaa, miten eri kokoiset astiat saadaan sijoitettua jätetilaan.
Esimerkiksi 660 -litraisen astian tilalle voi laittaa kaksi 240 -litraista, mikäli haluaa esim. puolittaa sekajäteastian.
Vastaavasti voi jakaa 660 l astian 140 ja 360/370 -litraiseksi.