Valitse sivu
Uudet jätehuoltomääräykset astuvat voimaan 1.5.2022

Uudet jätehuoltomääräykset astuvat voimaan 1.5.2022

Jätelainsäädäntö uudistui vuonna 2021. Uudistuksen tavoitteena on lisätä jätteiden kierrätystä. Uudistus toi muutostarpeita myös kunnan jätehuoltomääräyksiin. Jätelautakunta Kolmenkierto hyväksyi huhtikuussa uudet jätehuoltomääräykset. Niissä määritellään alueet,...
Elokuussa 2022 voit ilmoittaa kompostoinnista jätelautakunnalle

Elokuussa 2022 voit ilmoittaa kompostoinnista jätelautakunnalle

Jätelain muutoksen myötä kunnan jätehuoltoviranomaisen eli Kiertokapulan toimialueella jätelautakunta Kolmenkierron täytyy pitää rekisteriä asuinkiinteistöllä tapahtuvasta biojätteen pienimuotoisesta käsittelystä 1.1.2023 lähtien. Jätelautakunta Kolmenkierto...
Kiertokapula mukana Fortumin Carbon 2x-pilotoinnissa

Kiertokapula mukana Fortumin Carbon 2x-pilotoinnissa

Fortum aloitti huhtikuussa 2022 Riihimäen jätteenpolttolaitoksellaan pilotin, jossa laitoksen piipun päästä kerättävään hiilidioksidiin yhdistetään vetyä. Tämän seurauksena syntyy metaania. Ohjelman tulevaisuuden tavoitteena on käyttää tätä metaania raaka-aineena...
Astiapaikannuksia tehdään Nurmijärvellä

Astiapaikannuksia tehdään Nurmijärvellä

Nurmijärveläisille tiedoksi:Paikannamme parhaillaan jäteastioita Nurmijärven kunnan alueella. Työ jatkuu läpi kesän. Paikannus tehdään vuonna 2023 alkavaa jäteastioiden tyhjennysurakkaa varten, jotta kuljettajat löytävät astiat ja saavat oikeat astiatiedot (koko ja...