Valitse sivu

Jätelainsäädäntö uudistui vuonna 2021. Uudistuksen tavoitteena on lisätä jätteiden kierrätystä. Uudistus toi muutostarpeita myös kunnan jätehuoltomääräyksiin. Jätelautakunta Kolmenkierto hyväksyi huhtikuussa uudet jätehuoltomääräykset.
Niissä määritellään alueet, joilta kierrätettäviä jätejakeita kerätään. Kotisivuiltamme löydät  kartan erilliskeräysalueista. Kartasta voi tarkistaa, kuuluuko oma asuinkiinteistö keräysvelvoitteen piiriin.

Pakkausjätteiden kuljetus siirtyy Kiertokapulalle

Jätelain muutoksen myötä biojätteen, pakkausjätteiden (lasi-, metalli- ja muovi- ja kartonkipakkausjäte) ja pienmetallin kuljetus siirtyy kunnan järjestämäksi niissä kunnissa, joissa kuljetus on ollut kiinteistön haltijan järjestämä. Pakkausjätteiden kuljetus alkaa Kiertokapula Oy:n järjestämänä vaiheittain 1.7.2023-31.12.2023.

Tulevaisuudessa Kiertokapula Oy kuljettaa isojen taajamien (eli kartalle merkityn A-alueen) viiden tai useampien huoneistojen kiinteistöistä erikseen kerättyä biojätettä, pienmetallia ja pakkausjätteitä. Pääosin nämä keräysvelvoitteet ovat olleet alueella jo ennestään voimassa. Lähetämme ensi vuonna kirjeen ja toimintaohjeita sellaisille asuinkiinteistöille, joilla ei ole aiemmin ollut keräystä.

Biojätteen keräys laajenee

Biojätteen erilliskeräysvelvoite laajenee kaikkiin asuinkiinteistöihin yli 5 000 asukkaan taajamissa eli karttaan merkitylle alueelle B.
Biojätteen keräys alkaa uusilla kiinteistöillä vaiheittain 1.4.2024 – 31.12.2024. Biojätteen keräysvelvoite ei koske kiinteistöjä, joilla biojäte kompostoidaan kotikompostorissa. Jatkossa kompostoinnista pitää kuitenkin tehdä ilmoitus jätehuoltoviranomaiselle. Kiertokapulan toimialueella on mahdollista ilmoittaa kompostoinnistaan elokuusta 2022 alkaen.

Lisätietoa jätehuoltomääräyksistä sekä 1.5.2022 voimaan tulevat jätehuoltomääräykset löydät jätelautakunta Kolmenkierron verkkosivuilta, sivulta jätehuoltomääräykset.

Jätehuollon muista muutoksista löydät lisätietoa täältä.