Valitse sivu
Kiertokapulan vuosikatsaus 2021 ja yhtiökokoustiedote

Kiertokapulan vuosikatsaus 2021 ja yhtiökokoustiedote

Kiertokapula Oy:n liikevaihto kasvoi selvästi edellisestä vuodesta ollen 31,9 miljoonaa euroa. Kasvua oli noin 11,5 %. Liikevaihtoa kasvatti vahvistunut maapalvelutoiminta sekä lisääntyneet astiatyhjennystuotot pakkausmuovin erilliskeräyksestä. Jätehuollon perusmaksun...
Jätelautakunta hyväksyi jätetaksan muutoksen – korotus voimaan 1.6. alkaen

Jätelautakunta käsitteli jätetaksan muutosesityksen 7.4.2022

Polttoainekustannusten nousu on aiheuttanut kriittisen tarpeen nostaa jäteastioiden tyhjennysmaksun kuljetusosaa kesken vuotta. Kuljetusosa koostuu kuljetushinnasta, astiapesusta, joulukuusien keräyskulusta, mahdollisesta astiavuokrasta ja hallinnoinnista. Tällä...