Valitse sivu

Polttoainekustannusten nousu on aiheuttanut kriittisen tarpeen nostaa jäteastioiden tyhjennysmaksun kuljetusosaa kesken vuotta. Kuljetusosa koostuu kuljetushinnasta, astiapesusta, joulukuusien keräyskulusta, mahdollisesta astiavuokrasta ja hallinnoinnista. Tällä kuljetushinnan korotuksella estetään yrittäjien joutuminen pahimmassa tapauksessa selvitystilaan ja taataan palvelun jatkuminen. Korotus tulee voimaan 1.6. alkaen tyhjennyshintojen kuljetusosuuteen.

Jätelautakunta Kolmenkierto käsitteli muutosesitystä kokouksessaan 7.4.2022. Kokouksen jälkeen jätelautakunta pyysi toimialueen kunnilta lausunnot muutosesityksestä 6.5.2022 mennessä. Kuntien lausunnot ja muutosesitys käsiteltiin ja hyväksyttiin jätelautakunnan kokouksessa 19.5.2022. Pöytäkirjan löydät täältä (Hämeenlinnan kaupungin esityslistat ja pöytäkirjat -hakupalvelusta).

Seka- ja biojätteen korotus
Taksamuutoksen vaikutus yleisimpiin seka- ja biojäteastioiden tyhjennyshintoihin.

Muutosesityksessä korotusprosentti per tyhjennyskerta vaihtelee 2,76–12,71 prosenttia jätejakeista ja astiakoosta riippuen. Sekajätteen osalta 140–770 litraisten astioiden tyhjennysten kuljetusosuus nousee 35 senttiä tyhjennyskerralta.

Normaalisti indeksitarkistus tehdään urakoiden kuljetushintoihin Kiertokapula Oy:n alueella kerran vuodessa.

Kustannusten nousun arvioinnissa on käytetty Tilastokeskuksen kerran kuukaudessa julkaistavaa kuorma-autoliikenteen indeksiä, jossa on ollut 8,7 % nousua kesäkuun 2021 indeksistä helmikuun 2022 indeksiin. Joulukuun 2021 jälkeen nousu on ollut 5,1 %.

Seuraavaa taksatarkistus tehdään jätelautakunnan syyskuun 2022 kokouksessa, jolloin voidaan tarkistaa nyt tehtyjen arvioiden oikeellisuus. Mikäli nykyiset arviot osoittautuisivat liian korkeaksi tai indeksit olisivat kääntyneet laskuun, taksaa voidaan tarkistaa ylös- tai alaspäin.

Kustannusten muutospaineet näkyvät koko jätehuollon kentässä. Kuntien jätelaitosten yhteistyöorganisaation, eli Suomen Kiertovoima ry:n jäsenlaitokset ovat saaneet viime viikkoina kuljetus- ja koneurakoitsijoiltaan neuvottelupyyntöjä polttoaineiden rajuun hintojen nousuun perustuen. Jätelaitosten yhteinen tahtotila on pyrkiä mahdollistamaan kone- ja kuljetusurakoinnin jatkuvuus tässä yllättävässä tilanteessa, ja ns. kohtuullisuusperiaatteella pyrkiä ottamaan huomioon polttoaineiden hintanousu urakkahinnoissa.