Valitse sivu

Polttoainekustannusten nousu on aiheuttanut kriittisen tarpeen nostaa jäteastioiden tyhjennysmaksun kuljetusosaa kesken vuotta. Kuljetusosa koostuu kuljetushinnasta, astiapesusta, joulukuusien keräyskulusta, mahdollisesta astiavuokrasta ja hallinnoinnista. Tällä kuljetushinnan korotuksella estetään yrittäjien joutuminen pahimmassa tapauksessa selvitystilaan ja taataan palvelun jatkuminen. Korotusta esitetään taksoihin 1.6.2022 lähtien.

Normaalisti indeksitarkistus tehdään urakoiden kuljetushintoihin Kiertokapula Oy:n alueella kerran vuodessa. Viimeinen tarkistus on tehty viime vuoden vaihteessa pakkaavan jäteauton kesäkuun 2021 indeksin mukaisesti. Pakkaavien jäteautojen indeksi julkaistaan kolmen kuukauden välein, seuraava ilmestyy huhtikuun lopulla.

Kustannusten nousun arvioinnissa on käytetty Tilastokeskuksen kerran kuukaudessa julkaistavaa kuorma-autoliikenteen indeksiä, jossa on ollut 8,7 % nousua kesäkuun 2021 indeksistä helmikuun 2022 indeksiin. Joulukuun 2021 jälkeen nousu on ollut 5,1 %.

Muutosesityksessä korotusprosentti per tyhjennyskerta vaihtelee 2,76–12,71 prosenttia jätejakeista ja astiakoosta riippuen. Sekajätteen osalta 140–770 litraisten astioiden tyhjennysten kuljetusosuus nousisi 35 senttiä tyhjennyskerralta.

Seuraavaa taksatarkistusta ehdotetaan jätelautakunnan syyskuun 2022 kokoukseen, jolloin voidaan tarkistaa nyt tehtyjen arvioiden oikeellisuus. Mikäli nykyiset arviot osoittautuisivat liian korkeaksi tai indeksit olisivat kääntyneet laskuun, taksaa voidaan tarkistaa ylös- tai alaspäin.

Kustannusten muutospaineet näkyvät koko jätehuollon kentässä. Kuntien jätelaitosten yhteistyöorganisaation, eli Suomen Kiertovoima ry:n jäsenlaitokset ovat saaneet viime viikkoina kuljetus- ja koneurakoitsijoiltaan neuvottelupyyntöjä polttoaineiden rajuun hintojen nousuun perustuen. Jätelaitosten yhteinen tahtotila on pyrkiä mahdollistamaan kone- ja kuljetusurakoinnin jatkuvuus tässä yllättävässä tilanteessa, ja ns. kohtuullisuusperiaatteella pyrkiä ottamaan huomioon polttoaineiden hintanousu urakkahinnoissa.

Jätelautakunta Kolmenkierto käsitteli muutosesitystä kokouksessaan 7.4.2022. Päätösesityksen mukaan jätelautakunta pyytää toimialueen kunnilta lausunnot muutosesityksestä viimeistään 6.5.2022. Jätelautakunta päättää asiasta toukokuun kokouksessaan 19.5.2022.
(uutista päivitetty 13.5.2022)