Valitse sivu


Kiertokapula Oy kilpailuttaa kaikki toimialueensa jätekuljetuksia koskevat hankinnat. Kilpailutukset käynnistetään julkisilla markkinavuoropuhelutilaisuuksilla, joissa mahdollistetaan kaikille yrityksille tasapuoliset mahdollisuudet osallistua kilpailutuksiin. Se tarkoittaa mm. urakoiden jakamista mahdollisimman sopivankokoisiin alueisiin.

Nurmijärveä koskeva markkinavuoropuhelu järjestettiin marraskuussa 2021. Kiertokapula pyysi 15.2.2022 päivätyllä tarjouspyynnöllä tarjouksia Nurmijärven kunnan seka-/kuivajätteen ja biojätteen keräyksestä ja kuljetuksesta. Tarjouksia saatiin kuudelta (6) eri yritykseltä. L&T Ympäristöpalvelut Oy (Lassila & Tikanoja Oyj:n tytäryhtiö) saavutti tarjouskilpailussa menestystä kaikilla Nurmijärven seitsemällä urakka-alueella.

Seuraavaksi Kiertokapula ja L&T käyvät urakkaneuvottelut kesäkuun 2022 alussa. Jätteiden keräys aloitetaan maaliskuussa 2023. L&T on nurmijärveläisille ennalta tuttu toimija, sillä se hoitaa parhaillaan biojätteen kuntaurakkaa sekä merkittävää osaa alueen sekajätetyhjennyksistä.


Nurmijärven ja Kiertokapulan yhteinen historia:

Nurmijärven kunta liittyi Kiertokapulaan vuonna 2019. Tuolloin Kiertokapulan hoidettavaksi siirtyi Nurmijärvellä sijaitseva Metsä-Tuomelan jätteidenkäsittelyalue. Kiertokapula investoi jätteidenkäsittelyalueeseen vahvasti ja toteutti siellä laajan kunnostusohjelman vuosina 2020 ja 2021. Urakassa uusittiin mm. kentän rakenteet, asfaltoinnit, valaistus ja vesihuoltolinjat. Lisäksi rakennettiin kolme uutta öljynerotinta hälyttimineen ja asennettiin uusi vaaka. Elokuussa 2021 Nurmijärven kunnanhallitus päätti siirtää myös kunnan alueen jätteenkuljetusten toteuttamisvastuun ja kilpailuttamistehtävän Kiertokapulalle.

Lisätietoja jätteenkuljetuksen kilpailutuksesta:
Kiertokapula Oy, hankinta- ja logistiikkainsinööri Joakim Pyttynen, joakim.pyttynen(at)kiertokapula.fi
L&T Ympäristöpalvelut Oy, yksikönpäällikkö Tomi Aalto, tomi.aalto(at)lassila-tikanoja.fi