Valitse sivu

Jätelain muutoksen myötä kunnan jätehuoltoviranomaisen eli Kiertokapulan toimialueella jätelautakunta Kolmenkierron täytyy pitää rekisteriä asuinkiinteistöllä tapahtuvasta biojätteen pienimuotoisesta käsittelystä 1.1.2023 lähtien. Jätelautakunta Kolmenkierto valmistelee parhaillaan rekisteriä kompostointitietojen vastaanottamiseen. Sähköinen kompostointi-ilmoituslomake avautuu kuntalaisten käyttöön viimeistään elokuussa 2022.

Jätelautakunta Kolmenkierto toimii Kiertokapula Oy:n osakaskuntien jätehuoltoviranomaisena. Alueen kuntia ovat Hattula, Hausjärvi, Hyvinkää, Hämeenlinna, Janakkala, Järvenpää, Kerava, Loppi, Mäntsälä, Nurmijärvi, Riihimäki, Tuusula ja Valkeakoski. Osa kuntien asukkaista on ilmoittanut kompostointitietoja Kiertokapula Oy:lle. Valitettavasti aiemmin ilmoitettuja tietoja ei voida hyödyntää uudessa rekisterissä, koska jätelainsäädäntö edellyttää entistä tarkempien tietojen keräämistä.

Rekisteriin koottujen tietojen avulla arvioidaan Suomessa kiinteistökohtaisesti kierrätetyn biojätteen määrää. Se otetaan huomioon Suomen kierrätysasteen laskennassa EU:n direktiivien edellyttämällä tavalla.

Alueen jätehuoltomääräysten mukaan biojätettä saa kompostoida vain sitä varten suunnitellussa lämpöeristetyssä, suljetussa ja hyvin ilmastoidussa kompostorissa. Haittaeläinten pääsy kompostoriin pitää estää.
Taajaman ulkopuolella biojätettä saa kompostoida myös eristämättömässä, kuitenkin haittaeläimiltä suojatussa kompostorissa.
Kompostointi-ilmoitusta ei tarvitse tehdä puutarhajätteen kompostoinnista tai bokashi-menetelmän käytöstä. Bokashi-menetelmällä käsitelty jäte pitää jälkikäsitellä kompostoimalla suljetussa ja ilmastoidussa kompostorissa ennen jätteen omatoimista hyödyntämistä.

Kompostointi-ilmoituksen voi täyttää Asiakasnetissämme täällä kohdasta Täytä kompostointi-ilmoitus jätehuoltoviranomaiselle.