Valitse sivu

Kiertokapula Oy esittää vuoden 2024 jätetaksaan joitakin muutoksia kuluvaan vuoteen verrattuna.
Jätetaksa sisältää uutena asiana laajemman jäteastiapalvelun. Jatkossa jäteastian kustannus sisältyy tyhjennyshintaan kaikissa jätejakeissa.
Yhtiö toimittaa asiakkaalle jäteastian veloituksetta, kun jätteenkuljetuspalvelu alkaa. Mikäli astia rikkoutuu, jäteastia vaihdetaan. Tämä muutos koskee käsin siirrettäviä pienjäteastioita ja muita tilavuusperusteisesti hinnoiteltavia jäteastioita. Lisäksi astiakokoa voi vaihtaa kerran kahdessa vuodessa veloituksetta vastaamaan muuttuneita olosuhteita kiinteistöllä. Astiapalveluun kuuluu myös kaikkien biojätteen keräysvälineiden astiapesut kahdesti ja muiden jätejakeiden keräysvälineiden astiapesut kerran vuodessa (käsin siirrettävät 140 – 660 l astiat ja syväkeräyssäiliöt). Astiat pestään sekä sisä- että ulkopuolelta.

Esitys vuoden 2024 taksahinnoiksi

Jätetaksa on rakenteeltaan kaksiosainen eli asuin- ja vapaa-ajan kiinteistöjen jätemaksut muodostuvat perusmaksusta ja järjestetyn jätehuollon maksusta.

Perusmaksu

Jätehuollon perusmaksu on ollut käytössä samansuuruisena vuosien 2022 ja 2023 ajan. Vuodelle 2024 perusmaksuun esitetään korotusta. Perusmaksulla vastaanotettavien jakeiden määrä säilyy samana eli jakeita on yhteensä 19.

Vapaa-ajan asuntojen ja omakotitalojen (kiinteistöllä 1-4 huoneistoa) perusmaksuun esitetään 15,4 % korotusta.
Kerros- ja rivitaloille (kiinteistöllä 5 huoneistoa tai enemmän) esitetty korotus olisi hieman pienempi eli 11,1 %.
Omakotitalon perusmaksu olisi jatkossa 36 euroa/vuosi, taloyhtiöissä 24 euroa/vuosi ja vapa-ajan asunnoilla 18 euroa/vuosi.
Kuukausitasolla korotusta tulisi 40 senttiä, 20 senttiä ja 20 senttiä.

Yhtiön vastaanottotilastojen perusteella pientuojien vastaanottopaikkoihin tuomat jätemäärät ovat kasvaneet voimakkaasti, kun taas suurempien kuormien määrä on kasvanut maltillisesti. Tämän vuoksi korotus painottuu hieman enemmän omakotitaloille ja vapaa-ajan asunnoille.
Perusmaksulla tullaan jatkossa kattamaan myös poistotekstiilien keräyksestä, käsittelystä ja kuljetuksesta syntyvät kulut. Poistotekstiilin keräys alkoi vuoden 2023 alussa ja sen kulujen arvioidaan olevan noin 400 000 euroa vuodessa.
Lisäksi vaarallisten jätteiden käsittelyn kustannukset nousevat noin 20 000 euroa. Perusmaksulla vastaanotettavien ”ilmaisjakeiden” käsittelyn kustannukset noin 35 000 euroa. Laskelmissa on myös huomioitu myös edellä mainittujen toimintojen ja pientuojien jätteiden vastaanoton palkkakustannusten nousu. Jätelautakunnan kustannukset nousevat noin 26 000 euroa.

Tyhjennyshinnat

Jäteastioiden tyhjennysmaksuille esitetään korotuksia. Korotuspaineita tuo yleinen kustannustason nousu, kuljetushintaan jatkossa sisältyvä astiapalvelu sekä alueella toimineen jätteenkuljetusyrityksen konkurssi, joka heijastuu vuonna 2024 alkaviin urakkahintoihin. Konkurssin vuoksi pikaisesti tarvitut suorahankintasopimukset jatkuvat vielä ensi vuonna ja ne ovat huomattavasti kalliimpia kuin päättyneet urakat. Tämän lisäksi taksaluonnoksissa on varauduttu kuljetuskustannusten nousuun 5 % verran.

1.1.2024 alkaen 240 litran sekajäteastian tyhjennysmaksu olisi 7,86 euroa ja 140 litran biojäteastian tyhjennysmaksu 6,09 euroa. Vastaavankokoisten jäteastioiden tyhjennysmaksut ovat tällä hetkellä 6,99 euroa (sekajäte) ja 5,72 euroa (biojäte). Sekajätteen tyhjennyshintojen nousu olisi 12,5 %. Muiden jätejakeiden ja lisäpalveluiden korotus olisi 6,5 %.


Hintavertailuun vuosien 2023 ja 2024 välillä voit tutustua tästä(pdf).

Taustatietoa jätetaksasta ja -maksuista

Jätemaksuilla katetaan kaikki jätelainsäädännön edellyttämät jätehuollon toteutuksen kustannukset, kuten:

  • jätteen keräily ja kuljetukset
  • tiedotus ja neuvonta
  • hallinto
  • jätteiden käsittely
  • kaatopaikkojen maisemointi ja jälkihoito
  • kunnan jätehuoltoviranomaisen toiminta
  • jätehuollon kehittäminen
  • varautuminen investointeihin

Kunnan jätehuoltoviranomainen hyväksyy taksan ja määrää jätemaksut. Kuntien yhteisenä jätehuoltoviranomaisena toimii kuntien tekemän sopimuksen mukaisesti kuntien yhteinen jätelautakunta Kolmenkierto.
Jätelautakunta käsittelee taksaesitystä 12.10.2023 kokouksessaan, jonka jälkeen jätehuoltoviranomainen asettaa taksaluonnokset julkisesti nähtäville Kiertokapulan osakaskuntien verkkosivuille ja jätelautakunta Kolmenkierron verkkosivulle.
Taksaluonnoksista on mahdollisuus esittää kirjallinen mielipide jätelautakunta Kolmenkierrolle viimeistään 15.11.2023, sähköpostitse jatelautakunta(at)hameenlinna.fi.

.

Kuva, josta selviää miten sekajäteastian hinta muodostu