Valitse sivu

Kiertokapulan omistajakunnilta on pyydetty esityksiä sopivista tonteista, joihin uudet perusmaksulla kustannettavat pienjäteasemat voidaan sijoittaa. Sijoittumisvaihtoehdoista käytiin laajasti neuvotteluja kuntien kanssa kuluvan vuoden aikana.

Pienjäteasemien sijoittumisratkaisuissa käytettiin apuna HAMK Smart -tutkimusyksikön data-analytiikkaosaamista. Uusien pienjäteasemien sijoittumisten lähtökohtina olivat nykyiset jätteidenvastaanottopisteet sekä alueen asukkaiden osoitetiedot. Myös kuntien varikoiden sijainnit huomioitiin tarkastelussa. Tavoitteena oli luoda uusien jätteidenvastaanottopisteiden avulla asemaverkosto, jossa Kiertokapulan toimialueen asukkailla olisi mahdollisimman lyhyt asiointimatka jäteasemille. Ratkaisussa huomioitiin myös tasavertaisuus eri alueiden asukkaiden välillä.

Hämeenlinnan osalta selvitetyistä tonttivaihtoehdoista valikoituivat Iittalan Teollisuustien tontti (12.800 m2 ) sekä Lammilta Halkikiven tontti (10.000 m2).

Hämeenlinnan kaupunginkaavoitus- ja mittaustoimi puolsivat hakemusta ja kaupunginjohtaja Olli-Poika Parviainen teki maa-aluevarauksista viranhaltijapäätöksen keskiviikkona 1.12.2021.

​​​​​​​Pienjäteasemat toimivat jätteiden vastaanottopaikkoina ja kaikki vastaanotetut jätteet kuljetetaan muualle käsiteltäväksi. Asemat aidataan ja varustetaan kattavalla kameravalvontajärjestelmällä. Pienjäteasemilla vastaanotetaan henkilö- ja pakettiautokuormia. Pienjäteasemien suunniteltu vastaanottovalikoima on seuraava:

 • Vaaralliset jätteet
 • SER
 • Pientuojien sekalainen jäte
 • Puhdaspuu, purkupuu, risut
 • Haravointijäte
 • Kattohuopa
 • Kipsijäte
 • Betoni, tiili, asfaltti
 • Ajoneuvorenkaat
 • Kyllästetty puu
 • Metalli

Tulevien pienjäteasemien asiointi- ja jätemäärät on arvioitu asemien lähialueiden asukasmäärien mukaan. Arvion mukaan Iittalan asemalla tulee olemaan noin 5 000 – 6 000 käyntiä / vuosi ja Lammin asemalla noin 8 000 – 9 000 käyntiä / vuosi. Jätemäärissä ko. käyntimäärät tarkoittavat Iittalassa noin 800 t / vuosi ja Lammilla noin 1 200 t / vuosi.

Kiertokapulan tonttineuvottelut jatkuvat vielä kahden aseman osalta eteläisellä toimialueella.