Valitse sivu

Kiertokapulan toimialueelle esitetty jätehuollon perusmaksu hyväksyttiin torstaina 22.10.2020 jätelautakunta Kolmenkierron kokouksessa yksimielisesti.

Perusmaksu otetaan käyttöön vuoden 2022 alusta. Maksu on vuosimaksu ja sen kuukausikohtaiset vaikutukset ovat noin 1,33-2,66 euroa.
Kiertokapula raportoi perusmaksulla kerättyjen varojen käytöstä avoimesti tilinpäätöksen yhteydessä ja viestii muutoinkin perusmaksulla toteutettavista palveluista. Tehostamme viestintää siitä, miten asukkaat hyötyvät maksusta.

Viisi vastausta perusmaksusta:

1. Mitä uutta palvelua perusmaksulla saa?
Kotitalouksilta vastaanotetaan 18 eri jätelajia ilmaiseksi perusmaksun käyttöönoton jälkeen.
Palveluverkostomme laajenee uusien jäteasemien myötä. Asukkaiden kuljetusmatkat lyhenevät ja asiointiaika itsepalveluasemilla laajenee. Jätteidenkäsittelyalueillemme on toivottu entistä pidempiä aukioloaikoja, joten pienjäteasemat voivat vastata siihen tarpeeseen.

Jatkossa voimme toteuttaa paljon pyydetyt ilmaiset ”risupäivät”, eli jokainen päivä on ilmainen risupäivä.
Tämä todennäköisesti vaikuttaa myös ruuhkahuippuihin jätteidenkäsittelyalueillamme eli tällöin ei enää tarvitsisi asioida ruuhkaisimpina ajankohtina.

2. Kannustaako perusmaksu kierrättämään?
Kannustaa, sillä nyt laajemmasta määrästä jätteitä pääsee edullisemmin eroon. Kun jätteet voi toimittaa ilmaiseksi vastaanottoon, ne eivät päädy lisäämään sekajätekuormaa omassa jäteastiassa. Kun jäteastiaa täytetään vähemmän ja tyhjennetään harvemmin, säästöä syntyy. Toki pitää muistaa ilmoittaa harvemmasta tyhjennysvälistä tai pienentää astiakokoa.
Jäteastioiden tyhjentämismaksu perustuisi jatkossa lähinnä pelkkään käsiteltävän jätteen määrään, kun hallinnollisia kuluja katettaisiin perusmaksulla. Sekajäteastian tyhjennysmaksusta poistuisivat hallintokulut ja vaarallisten jätteiden vastaanottokulut.

3. Onko perusmaksu henkilö- vai asuntokohtainen?
Perusmaksu on asuntokohtainen.

4. Säilyykö perusmaksu aina samana?
Jatkossa perusmaksun suuruus lasketaan joka vuosi taksaehdotuksen yhteydessä. Jätelautakunta vahvistaa vuosittain jätetaksan. Laskelmat pohjautuvat edellisen vuoden kustannuksiin.

5. Onko perusmaksu vain keino kerätä lisää rahaa?
Jätelain mukaan kunnan asukkaille ja muille jätehuoltopalvelujen käyttäjille on vuosittain tiedotettava jätemaksun ja perusmaksun kertymästä sekä siitä, mihin kertymää on käytetty. Nämä tiedot kerrotaan verkkosivuillamme, jossa Kiertokapulan vuosikatsaus ja tilinpäätös julkaistaan. Perusmaksun käyttö raportoidaan jätelain edellyttämällä tavalla Kiertokapulan tilinpäätöksen yhteydessä.
Kiertokapula on yhteiskunnallinen yritys, joka ei jaa osinkoa omistajilleen.

Jätelautakunta Kolmenkierron sivuille on myös koottu kysymyksiä ja vastauksia perusmaksusta.
Lisää informaatiota on myös Kiertokapulan Usein kysyttyä -palstalla.

Lisätietoja perusmaksusta saat Kiertokapulan neuvonnasta, puh. 075 753 011 tai sähköpostitse neuvonta(at)kiertokapula.fi.

———————————————————————————————————————————————————————————————————–

Yle uutisoi perusmaksun ja jätehuollon kustannuksista 16.10.2020. Ko. artikkelin tiedot ovat peräisin mm. Suomen Kiertovoima (KIVO) ry:n  ja Omakotiliiton tilastoista. Jutussa haastatellaan myös jäteyhtiö Mustankorkean edustajia. Mustankorkea otti perusmaksun käyttöön vuoden 2019 alussa.
Perus- tai ekomaksu on jo käytössä jätelaitosten jäsenkunnissa lähes 80 prosentilla.
Omakotiliiton selvitys kunnallisista maksuista omakotitaloissa osoittaa, että jätehuollon kustannukset ovat asumiskuluista pienimmät.
Tutustu selvitykseen (pdf, linkki aukeaa toiseen sivustoon)