Valitse sivu

Joulukuussa 2023 valmistuneessa opinnäytetyössä tutkittiin järvenpääläisten kotitalouksien jätteiden lajittelukäytäntöjä ja etsittiin keinoja jätteiden lajittelun tehostamiseksi ja kierrätysasteen nostamiseksi. Työn toimeksiantajana toimi Kiertokapula Oy ja työn tavoitteena oli tuottaa kehitysideoita, joita Kiertokapula voisi viedä käytäntöön kotitalouksien arjen helpottamiseksi. Tutkimuksen suoritti Laurean ammattikorkeakoulun opiskelija Satu Lumme. Merkittävimpinä tuloksina nousi esille, että jätteiden lajitteluun kannustivat erityisesti lajittelun helppous, ympäristösyyt, sekajätteen määrän vähentäminen ja lajittelusta tuleva hyvä mieli. Isoimpina haasteina kotitaloudet kokivat tilanpuutteen, lajittelupisteen etäisyyden, elämäntilanteen, kuten kiireen ja stressin sekä osaamisen puutteen.

Tutkimuksen tulokset

Opinnäytetyö tarjoaa Kiertokapulalle erilaisia kehitysehdotuksia, joista tärkeimmät ovat lajitteluneuvonnan lisäämistä eri kohderyhmille, yhdistysten verkostojen hyödyntäminen lajitteluneuvonnassa sekä kohdennetut jäteratkaisut kerrostaloihin. Myönteinen sosiaalinen ympäristö vaikuttaa merkittävästi annetun tiedon vastaanottamiseen. Tämän vuoksi on tärkeää kiinnittää huomioita siihen, minkälaisessa sosiaalisessa ympäristössä lajitteluneuvontaa tarjotaan. Kannustavalla ilmapiirillä jätteiden lajittelusta tulee osa arjen rutiineja, eikä tämän jälkeen muuttuva elämäntilanne vaikuta niin merkittävästi lajittelutottumuksiin.

Kiitos kaikille kyselyyn osallistuneille!

Tutustu tutkimuksen tuloksiin