Valitse sivu

Hyviä uutisia Karanojan kiertotalousalueelle:

Hämeenlinnan kaupunki ja Väylävirasto solmivat aiesopimuksen Moreenin eritasoliittymän rahoituksesta ja rakentamisesta 12.2.2024.
Aiesopimuksen kohteena on Moreenin eritasoliittymä ja määrittelyasiakirjana on ”Valtatien 3 Helsinki – Hämeenlinna parantaminen rakentamalla Moreenin eritasoliittymä, Hämeenlinna ja Janakkala -tiesuunnitelma sekä -rakentamissuunnitelma”.

Hankkeen tavoitteena on toteuttaa tiesuunnitelman mukaisesti valtatielle 3 uusi eritasoliittymä, joka kytkee Moreeni–Rastikangas-yritysalueen nykyistä sujuvammin päätieverkkoon ja sitä kautta parantaa alueen saavutettavuutta ja houkuttelevuutta teollisuus- ja logistiikkatoimintojen sijoittumiskohteena.

Lue lisää Linnan Kehityksen sivuilta.