Valitse sivu

Kiertokapula käynnisti Valkeakoskella huhtikuussa monilokeroisen jäteastian käyttökokeilun. Kokeiluun sai osallistua vapaaehtoisesti. Kokeiluun osallistuvilla pientaloilla ja pienillä taloyhtiöillä on mahdollisuus kerätä nelilokeroisen jäteastian avulla neljää eri hyötyjaetta: kartonki-, lasi- ja muovipakkauksia sekä metallia. Erilliskerätyt materiaalit noudetaan monilokeroautolla, jossa jokainen jätejae päätyy omaan lokeroonsa ja toimitetaan hyödynnettäviksi materiaalina.

Uusi jätedirektiivi velvoittaa nostamaan asumisessa ja palveluissa syntyvän jätteen (yhdyskuntajätteen) kierrätysastetta seuraavan 15 vuoden aikana reilusta 40 prosentista 65 prosenttiin. Myös pakkausjätteen kierrätystavoitteet nousevat: kaikesta pakkausjätteestä tulee kierrättää 65 prosenttia vuoteen 2025 ja 70 prosenttia vuoteen 2035 mennessä.
-Monilokeroisen jäteastian käyttökokeilussa tarjoamme kierrätystä helpottavan lisäpalvelun alle 5 huoneiston kiinteistöille, joille pakkausjätteiden ja metallin erilliskeräys ei uudessa jätelaissa ole velvoittava. Näin Kiertokapula valmistautuu siihen, että kierrätystavoitteet voitaisiin saavuttaa ja yhä enemmän raaka-aineita saataisiin uudelleenkäyttöön, toteaa Kiertokapulan logistiikkainsinööri Joakim Pyttynen.
-Lajittelun tehostuessa sekajätteen määrä vähenee ja parhaassa tapauksessa kiinteistöllä voidaan harventaa sekajäteastian tyhjennysväliä tai vaihtaa sekajäteastia pienempään, Pyttynen jatkaa.

Keräyksen tuloksia

Alkuvaiheessa monilokerokeräys on toteutettu kokeiluna Valkeakosken keskustaajamassa ja se kestää vuoden 2022 loppuun asti. Mukana on 112 asiakasta. Puolen vuoden aikana monilokeroastioita on tyhjennetty noin 890 kertaa. Kierrätettäviä jätejakeita on kerätty seuraavasti: 2 300 kg kartonkipakkausjätettä, 1 060 kg lasipakkausjätettä, 435 kg metallia ja 2 610 kg muovipakkausjätettä. Eli yhteensä 6 405 kg uudelleenhyödynnettäviksi ohjattavia jätejakeita.
-Kerätyt määrät vastaavat hyvin odotuksiamme. Astioiden käytössä ei ole ilmennyt ongelmia ja tyhjennykset ovat sujuneet nekin ongelmitta. Asiakkaat ovat lajitelleet jätteet mallikelpoisesti.

Kokeiluun mahtuu mukaan asiakkaita Valkeakosken keskustaajamasta

Kokeiluun pääsee mukaan vielä tässäkin vaiheessa Valkeakosken keskustaajamassa. Keräysastian vuokra sisältyy palvelun tyhjennyshintoihin ja astia toimitetaan maksutta kokeiluun osallistuville. Asiakkaan kokemuksista voi lukea osoitteessa: https://rehellisestikestavaa.blogspot.com/2021/03/arjen-luksusta-lajitteluun-pientalossa.html

 
Lisätietoja: Kiertokapula, logistiikkainsinööri, Joakim Pyttynen, joakim.pyttynen[at]kiertokapula.fi, puh. 040 510 5702