Valitse sivu

Otamme jätettä sisältäviä, puhtaita sekä pilaantuneita maa-aineksia vastaan alla esitellyn mukaisesti jätteidenkäsittelyalueillamme. Maa-ainesten vastaanottotarjoukset ja muut kysymykset voi lähettää sähköpostiosoitteeseen maa-ainekset[at]kiertokapula.fi tai puhelimitse Hannu Harmoinen, maapalveluinsinööri, puh. 040 739 1712.

Jätettä sisältävät maa-ainekset

Jätettä sisältävää maa-ainesta otetaan vastaan ympäristölupien mukaisesti Hämeenlinnan Karanojan jätteidenkäsittelyalueella. Vastaanotosta on aina sovittava etukäteen.

Hyvinkään Kapulan jätteidenkäsittelyalueella jätettä sisältäviä maa-aineksia ei toistaiseksi oteta vastaan.

Puhtaat maa-ainekset

Pientuojat voivat tuoda puhtaan maan peräkärrykuormia ilman erillistä sopimista kuormamaksulla Karanojan, Kapulan ja Metsä-Tuomelan jätteidenkäsittelyalueille.

Puhtaiden maiden lavakuormia vastaanotetaan hinnaston mukaisella tonnihinnalla Karanojan ja Kapulan jätteidenkäsittelyalueilla. Kapulaan tuotaessa lavakuormista on sovittava aina erikseen.

Pilaantuneet maa-ainekset

Pilaantunutta maa-ainesta otetaan vastaan ympäristölupien mukaisesti Hyvinkäällä ja Hämeenlinnassa.

Hyvinkäällä voidaan ottaa vastaan öljyhiilivedyillä pilaantuneita massoja lievästi pilaantuneista aina vaarallisen jätteen tasoisiin massoihin asti, kun pitoisuudet ovat tiedossa ja niiden kunnostuksen on määrännyt pelastus- tai ympäristöviranomainen. Hämeenlinnassa puolestaan voidaan ottaa vastaan tavanomaisen jätteen kaatopaikalle soveltuvaa maata.

Pilaantuneiden maa-ainesten vastaanotosta on aina sovittava etukäteen.