Valitse sivu

Kiertokapula on pystynyt hoitamaan jäteastioiden tyhjennykset koronapandemiasta huolimatta tähän asti aikataulussa. Samoin 5 jätteidenkäsittelyaluetta on saatu pidettyä toiminnassa normaalisti. Pandemian yhä pahentuessa voivat sairastumiset kuitenkin vaikuttaa myös jätehuoltoon. Jäteastioiden tyhjennyksiin saattaa tulla viivästyksiä tai muita aikataulumuutoksia. Jos jäteastian tyhjennys viivästyy, kannattaa seurata verkkosivujemme uutisia tai Facebook-sivujamme https://www.facebook.com/kiertokapula. Pyrimme tiedottamaan mahdollisista tyhjennysaikataulumuutoksista näissä kanavissa.

Poikkeusaikana jätteiden syntypaikkalajittelun tärkeys korostuu entisestään. Ensisijainen tavoite on kuitenkin aina pyrkiä ehkäisemään jätteen synty. Itseään voi haastaa jätteen synnyn ehkäisyyn tai ainakin jätteen vähentämiseen kierrättämällä, karsimalla turhia ostoksia, lopettamalla kertakäyttötuotteiden käytön sekä seuraamalla, minkälaista jätettä tuottaa ja miten tämän jätteen synnyn voisi ehkäistä.  

Kun jätettä kuitenkin vielä syntyy, on tärkeää, että syntynyt jäte lajitellaan oikein. Näin säästetään luonnonvaroja ja ympäristöä, kun jätejakeiden materiaalit saadaan kiertoon ja uudelleen käyttöön. Oikeaoppinen syntypaikkalajittelu auttaa myös siihen, ettei sekajäteastia täyty niin nopeasti. Erityisesti muovi- ja kartonkipakkausjätteet vievät huomattavan paljon tilaa sekajäteastiassa.

Taaja-asutusalueella asumisessa syntyvät hyötyjätteet on lajiteltava ja erilliskerättävä omiin kiinteistökohtaisiin jäteastioihin seuraavanlaisesti:

  • Omakotitaloissa ja vapaa-ajan asunnoilla on oltava sekajäteastia.
  • 5–9  huoneiston kiinteistöillä on oltava seka- ja biojäteastiat sekä kartonki- ja muovipakkausten jäteastiat sekä paperin keräys kuten jätelain 49 § ja 50 § määräävät.
  • 10 tai useamman huoneiston kiinteistöillä on oltava seka- ja biojäteastiat, kartonki-, metalli-, lasi- ja muovipakkausten sekä paperin jäteastiat.

Asukkaat, joiden kiinteistöllä ei ole hyötyjätteiden keräysastioita, voivat toimittaa pakkausjätteet Rinki-ekopisteille, joiden sijainnit löytyvät osoitteesta https://rinkiin.fi/kotitalouksille/rinki-ekopisteet/.

Neuvoa jätteiden lajitteluun löytyy nettisivuiltamme sekä jäteneuvonnasta puh. 075 753 0011, neuvonta@kiertokapula.fi.

Asioidessa Kiertokapulan jätteidenkäsittelyalueilla on hyvä muistaa ohjeiden mukaiset turvavälit, käyttää kasvomaskia tarvittaessa sekä huolehtia hyvästä käsihygieniasta. Seuraamme tilanteen kehittymistä sekä virallisia ohjeita. Tiedotamme muutoksista tarpeen vaatiessa.