Valitse sivu

Kiertokapulan vuosi 2022 – maailmantilanne haastoi, mutta yhtiön toiminta kehittyi positiivisesti

Kiertokapula vastaanotti viidellä jätteidenkäsittelyalueellaan lähes kaikkia yksityisiltä kuntalaisilta syntyviä jätejakeita sekä kaupan ja teollisuuden yhdyskunta- ja rakennusjätettä yhteensä 321 752 tonnia. Määrässä oli kasvua edelliseen vuoteen verrattuna lähes 40 000 tonnia. Vastaanotettujen jätteiden hyötykäyttöaste oli 99 %, eli suurin osa jätteestä jatkoi matkaansa hyödynnettäväksi joko materiaalina tai energiana.

Suurin osa asumisessa syntyvästä seka- ja kuivajätteestä toimitettiin energiahyötykäyttöön Fortum Waste Solutions Oy:n jätevoimalaan Riihimäelle.
Erilliskerätty biojäte käsiteltiin St1 Oy:n bioetanolilaitoksen lisäksi Gasumilla, Envor Oy:llä ja Kekkilä Oy:n kompostointilaitoksella.

Yhtiön toiminta kehittyi strategian mukaisesti kannattavasti. Liikevaihto kasvoi noin 9 % ollen tilikaudella noin 34,8 M €.  Liikevoitto tilikaudelta oli noin 3,25 M€. Yhtiön toiminnan kannattavuus onkin ehdoton edellytys lähes 38 M € investointiohjelman toteuttamiselle. Vuonna 2022 yhtiön investointien kokonaismäärä oli 10,7 M €. Investoinnit sisälsivät niin ympäristövelvoitteisiin liittyviä, kuin palveluiden parantamiseen liittyviä investointeja, joista esimerkkeinä Hämeenlinnan Karanojan asiointialueen uusiminen sekä pienjäteasemaverkoston ja kiertotalousalueiden kehittäminen.

Lisätietoja: toimitusjohtaja Mikko Koivulehto, puh. 050 568 8422, mikko.koivulehto(at)kiertokapula.fiTutustu tästä Kiertokapulan vuosikatsaukseen 2022.
Toimitusjohtajan katsaus on luettavissa myös pdf-muodossa.