Valitse sivu

Kiertokapulan liiketoiminnallinen tulos vuodelta 2020 on edelleen vahva. Liikevaihto laski odotetusti puolimiljoonaa euroa rakennusjätteen käsittelyn rakenteellisten muutosten vuoksi. Liikevaihto oli 28,6 M€ ja sillä yhtiö teki noin miljoonan euron liikevoiton. Taseen loppusumma oli 18,5 M€. Yhtiö ei jaa osakassopimuksensa mukaisesti osinkoa omistajilleen, vaan mahdolliset voitot käytetään yhtiön toiminnan kehittämiseen. Yhtiöllä onkin edessään mittava investointiohjelma, joka koostuu lakisääteisistä velvoiteinvestoinneista ja liiketoiminnan kehittämiseen liittyvistä investoinneista. Investointiohjelman toteuttaminen edellyttää kannattavuuden kehittämistä jatkossakin.

Jätteiden hyödyntämisaste nousi yhden prosentin eli hyödyntämisaste on korkein mahdollinen 99 %. Kuten edellisinäkin vuosina, suurin osa jätteistä hyödynnettiin raaka-aineena ja energiana Fortum Waste Solutions Oy:n jätevoimalassa ja Ekojalostamossa. Fortum Waste Solutions esikäsittelee kotitalouksista kerätyn asumisessa syntyneen jätteen ja lajittelee siitä biojätteen, metallin ja muovin edelleen hyödyntämistä varten. Erilliskerätty biojäte käsiteltiin St1 Oy:n bioetanolilaitoksella, Gasumilla ja Kekkilä Oy:n kompostointilaitoksella.

Uudella strategialla uudelle vuosikymmenelle
Kiertokapulan hallitus hyväksyi yhtiön uuden strategian vuoden 2020 lopulla. Uudella strategialla pyritään vastaamaan toimintaympäristön ja asiakastarpeiden muuttumiseen. Sloganimme, ”Vastuullisia ympäristötekoja”, pitää edelleen paikkansa ja on yhä nopeammin muuttuvassa maailmassa tärkeämpi kuin koskaan ennen. Visionamme on edistää kiertotaloutta aktiivisuudella, innovaatioilla ja yhteistyöllä. Strategian mukaisesti tulemme tarjoamaan asiakkaillemme oikean palvelutason oikeaan hintaan. Tämä edellyttää aktiivista uudistamista ja kannattavuuden kehittämistä. Näemme itsemme entistä vahvempana toimijana kiertotaloudessa ja toimintamme on kestävällä perustalla.

Yhtiön toiminnan perustana on omistajakuntien puolesta hoidettu jätehuolto, jota täydentää markkinaehtoinen liiketoiminta. Yhtiö voi tuottaa nykyisen lainsäädännön mukaan markkinaehtoista liiketoimintaa 10 % liikevaihdostaan. Muuttuvan lainsäädännön kautta raja tulee putoamaan viiteen prosenttiin vuoteen 2029 mennessä ja tämä vaatii yhtiön toiminnassa rakenteellisia muutoksia. Rakenteellisista muutoksista yksi esimerkki on Hämeenlinnan Karanojan kiertotalousalueen kehittäminen eli tavoitteena on saada alueelle kiertotalouden parissa toimivia yrityksiä ja siten lisätä synergiaetuja eri yritysten välille. Karanoja on jo nyt osa vahvasti kehittyvää MORE-yritysaluetta ja se tarjoaa erinomaisen kehittämisalustan kiertotalousyritysten tulevaisuuden liiketoiminnoille.

Jätelautakunta Kolmenkierto päätti jätehuollon palvelutason nostamisesta tammikuussa 2020 ja on siten osoittanut suuntaa yhtiömme kehittämiselle. Jätehuollon perusmaksun käyttöönotto vuonna 2022 mahdollistaa palvelutason nostamisen ja valmistelut ovatkin jo hyvässä vauhdissa. Jatkossa jätepalveluita on saatavana useammassa paikassa ja ilman veloitusta vastaanotettavien jätteiden määrä kolminkertaistuu. Vuonna 2021 käynnistyy myös pienjäteasemien suunnittelu Kiertokapulan toimialueelle. Pienjäteasemia tullaan tulevina vuosina rakentamaan 4 – 5 kappaletta. Tavoitteena on panostaa lähipalveluun siten, että asuinpaikasta riippumatta jäteasemat sijaitsevat kohtuullisen matkan päässä alueemme asiakkaista. Lähipalveluita kehitetään myös nykyisten jätepalveluita tuottavien kuntien varikoiden parannuksilla, joiden suunnittelu alkaa vuonna 2021. Myös nämä jäteasemat vastaanottavat ilmaisjakeita, mm. risuja ja puutarhajätettä. Palvelutarjontaamme liittyen vuonna 2020 valmisteltiin muovipakkausten keräyksen käynnistämistä, joka toteutui toimialueellamme maaliskuusta 2021 alkaen. Muita valmisteltavia pilotteja olivat monilokerokeräys Valkeakoskella ja tekstiilinkeräys.

Tulevaisuuden haasteita ja näkymiä
Alkanut vuosi 2021 on edelleen muutosten leimaama vuosi ja toimintaamme tulevat vaikuttamaan monet uudet asiat. Tätä kirjoitettaessa jätelain uudistus on hallituksen esityksenä etenemässä eduskunnan käsittelyyn pitkällisen valmistelun jälkeen. Jätelain uudistuksen kautta saadaan uusia keinoja vähentää jätteen määrää ja lisätä jätteen lajittelua ja kierrätystä.

Jätehuollon kehittäminen voidaankin nähdä yhtenä kiertotalouden kulmakivistä. Hallituksen esityksellä Suomi panee täytäntöön EU-direktiivien edellyttämiä muutoksia. Tavoitteena on nostaa kierrätysaste seuraavan 15 vuoden aikana reilusta 40 prosentista 65 prosenttiin. Kiertokapulalle tämä tulee merkitsemään isompaa roolia jätteiden erilliskeräyksessä. Kotitalouksille tämä puolestaan tulee tarkoittamaan entistä parempia jätehuoltopalveluja. Pakkausjätteiden ja biojätteen lajittelu ja keräys tulee järjestää kaikissa taajamissa kiinteistöillä, joilla on viisi asuinhuoneistoa tai enemmän. Biojätteen kerääminen tulee laajenemaan myöhemmin kaikille kiinteistöille yli 10 000 asukkaan taajamissa. Uudistukset parantavat jätealan yritysten liiketoimintamahdollisuuksia koko arvoketjussa lajittelun, kuljetuksen ja kierrätyksen kasvaessa. Yhteistyössä on jatkossakin voimaa ja se mahdollistaa alan kehittymisen vastaamaan tulevaisuuden haasteisiin luoden uusia liiketoimintamahdollisuuksia.

Tavoitteenamme on tarjota omistajakunnillemme palveluita kattavasti ja laadukkaasti. Tuore asiakastyytyväisyystutkimus keväältä 2021 osoittaa, että asiakkaat kokevat tarjoamamme jätehuoltopalvelut hyviksi. Yhtiön toiminta sai yleisarvosanan 8,1. Kuluvana keväänä aloitettiin myös neuvottelut Janakkalan ja Nurmijärven kuntien kanssa, jotta voisimme järjestää myös näiden kuntien jätteiden kuljetuksen ja keräyksen. Lisäksi Kiertokapulan toiminta-alueella valmistaudutaan perusmaksun käyttöönottoon ja tavoitteissa on alueellinen tasataksa.

Lisätietoja: toimitusjohtaja Mikko Koivulehto, puh. 050 568 8422, mikko.koivulehto(at)kiertokapula.fi

Tutustu tästä Kiertokapulan vuosikatsaukseen 2020.