Valitse sivu

Kiertokapula suuntaa vuoteen 2020 asiakkaitaan kuunnellen. Asiakaskokemus on nostettu yhtiön strategian keskeiseksi teemaksi ja palveluiden kehittämisen lähtökohdaksi. Tavoitteenamme on tarjota kattavat jätehuollon palvelut kustannustehokkaasti ja ympäristöystävällisesti. Yhtiöstämme on 26 vuoden taipaleella kehittynyt merkittävä kiertotalouden toimija. Yhtiö on ottanut huomattavia kasvuloikkia ja vuoden 2019 liikevaihto oli jälleen ennätyksellinen, yli 28 M€. Olemme Suomen 31 kunnallisesta jätehuoltoyhtiöstä kolmanneksi suurin.

Asiakaslupaus – vastuullisia ympäristötekoja asiantuntevasti ja laadukkaasti

Tulevana vuonna haluamme panostaa entistä enemmän toimivaan asiakaskokemukseen ja täydentää asiakaslupaustamme. Kiertokapula lupaa tehdä vastuullisia ympäristötekoja, mutta haluamme myös kohdata asiakkaan laadukkaasti ja asiantuntemuksella. Asiakaskokemuksen lähtökohtia on käsitelty koko Kiertokapulan henkilöstön ja esimiesten kanssa.

Asiakasmäärät eri kanavissa ja palveluissamme vaihtelevat: asiakaspalvelumme saattaa päivän aikana hoitaa 90 puhelua ja jätteenkäsittelyalueilla voidaan kohdata parisataa asiakasta. Jätelautakunta Kolmenkierron jätehuollon palvelutasoehdotuksessa on kirjattu, että reagoimme asiakkaan yhteydenottoon kahden arkipäivän kuluessa. Toki tavoitteenamme on vastata asiakkaiden yhteydenottoihin heti, mutta palvelutaso määrittää takarajan. Asiakaspalvelutyössä pyritään siihen, että kunkin asiakkaan kysymys ratkaistaan yhdellä yhteydenotolla. Toteutamme tammikuussa 2020 asiakastyytyväisyyskyselyn. Toivomme siihen runsaasti vastauksia, jotta voimme paremmin tunnistaa asiakkaiden toiveita ja palvelumme kehittämistarpeita.

Kehitämme omistajakuntien, yritysten ja kuntalaisten palveluja

Kiertokapula tehostaa edelleen maapalveluidensa kehittämistä. Tavoitteena on rakentaa maapalveluista liiketoimintakokonaisuus, joka pitää sisällään mm. pilaantuneiden maiden vastaanoton ja käsittelyn sekä maapankkitoiminnan. Vuoden 2019 aikana on pilotoitu mm. omistajakuntien kiinteistöjen jätehuollon palveluita ja tätä toimintaa tullaan jatkamaan.

Kiertokapula teki merkittävän uuden avauksen perustamalla yhteisyrityksen Destaclean Oy:n kanssa. Yhteisyritys on nimeltään Tehokierto Oy ja se keskittyy rakennusjätteen käsittelyyn. Varsinaisen toimintansa yhtiö aloittaa vuoden 2020 alusta. Tehokierto Oy on ensimmäinen yritys, johon Kiertokapula on lähtenyt mukaan omistajaksi. Tavoitteena on parantaa palveluvalikoimaa ja tehostaa materiaalikiertoa erityisesti Karanojan kiertotalousalueella, jonne yritys sijoittuu.

Jätelautakunta Kolmenkierron jätehuollon palvelutasoehdotuksessa määritellään toimialueemme jätehuollon palvelutaso, jonka toteutuksessa keskeinen tehtävä on Kiertokapulalla. Omalta osaltamme tulemme parantamaan tulevaisuudessa kuntalaisten asiointimahdollisuuksia kaikilla kiertotalousalueillamme. Panostamme mm. asioinnin helppouteen ja turvallisuuteen suunnittelemalla ja rakentamalla jätteenkäsittelyalueitamme uudella tavalla. Aiomme myös testata ”itsepalvelu” -jäteasemien toimintaa.

Jätetaksaan muutoksia – Kiertokapulan alueella jätehuollon kustannukset yhä edulliset

Kiinteistöliitto toteuttaa vuosittain Indeksitalo -tutkimuksen. Se mittaa noin 50 kaupungin kuntakohtaisesti päätettäviä kiinteistönpitokustannuksia. Indeksitalovertailussa on mukana kahdeksan Kiertokapulan toimialueen kuntaa: Hämeenlinna, Hyvinkää, Riihimäki, Nurmijärvi, Järvenpää, Kerava, Tuusula ja Valkeakoski.

Kuntamme kuuluvat ryhmään, jossa jätehuollon kustannukset olivat vuonna 2019 edullisimmat:
1. Tampere, Pirkkala, Nokia, Lempäälä & Kangasala 0,10 €/m2/kk
2. Ylöjärvi 0,11 €/m2/kk
3. Hyvinkää 0,13 €/m2/kk
4. Kuopio, Riihimäki, Järvenpää, Kerava, Tuusula, Jyväskylä 0,14 €/m2/kk

Tutkimuksen mukaan jätehuoltomaksut ovat keskimäärin 0,18 €/m2/kk. Vertailuun voi tarkemmin tutustua Kiinteistöliiton kotisivulla (ks. linkki tiedotteen lopusta).

Vuodenvaihteessa voimaan astunut uusi Kiertokapulan jätetaksa tähtää päästöjen vähentämiseen sekä mahdollisimman edullisiin jätemaksuihin. Tähän asti kuljetusurakat on kilpailutettu pääasiassa kuntarajojen mukaan, mutta vaiheittain toteutettava taksauudistus mahdollistaa kilpailuttamisen tarvittaessa myös kuntarajojen yli. Näin ollen jäteautojen ajokilometrejä ja jätteenkuljetuksesta syntyviä päästöjä saadaan vähennettyä. Yhteistä taksaa ja kilpailutusta on jo kokeiltu Hattulan ja Hämeenlinnan alueella hyvin kokemuksin. Taksaan voi tutustua jätelautakunnan sivuilla.

Investoinnit turvaavat palvelut myös tulevaisuudessa

Alkava vuosi käynnistää myös investointiohjelmamme. Kiertokapula investoi tulevina vuosina
n. 20 M€ mm. kiertotalousalueidemme kehittämiseen ja toimintaedellytysten parantamiseen kaikilla kiertotalousalueillamme. Näin mahdollistetaan uusien palvelujen tuottaminen. Esimerkiksi Hämeenlinnan Karanojalle on syntymässä 24 ha uutta aluetta erilaisiin kiertotalouden toimintoihin, jolloin alueen kokonaispinta-ala on n. 57 ha. Määräala mahdollistaa muidenkin toimijoiden ja yhteistyökumppaneiden sijoittumisen alueelle. Tavoitteena on rakentaa alueesta dynaaminen kiertotalouden keskittymä osana kehittyvää Moreeni-Rastikangas (More) yritysaluetta. Tulemme tiivistämään yhteistyötämme alueemme toimijoiden kanssa synergiahyötyjen saamiseksi ja olemme eri hankkeissa mukana kolmannen sektorin, oppilaitosten, korkeakoulujen ja yritysten kanssa.

Kierrätystavoitteet kasvavat – Kiertokapula vastaa haasteeseen

Euroopan komissio on suositellut Suomelle nykyisten jätehuollon järjestämisvastuiden selkeyttämistä, jotta yhdyskuntajätteiden kierrätystavoitteisiin päästään. Jätelain uudistusta pohtinut ympäristöministeriön työryhmä ehdottaa kunnan vastuulle kuuluvan jätteenkuljetuksen selkeyttämistä siten, että kunta järjestäisi kiinteän jätteen kuljetuksen keskitetysti. Tällä tavoin pystytään paremmin vastaamaan kiristyneisiin kierrätystavoitteisiin. Vuonna 2025 yhdyskuntajätettä pitäisi pystyä kierrättämään 14 % enemmän kuin vuonna 2017. Tämän jälkeen tavoitteet nousevat viiden vuoden välein niin, että vuonna 2035 kierrätysasteen tulee olla 65 %.

Kiertokapulan alueen kuntien yhteinen jätelautakunta Kolmenkierto on valmistellut ehdotuksen jätehuoltomääräysten päivittämiseksi ja kierrätystavoitteiden saavuttamiseksi. Ehdotus on ollut nähtävillä ja kommentoitavissa ota.kantaa.fi –palvelussa vuodenvaihteeseen saakka. Uudet määräykset tulevat mahdollistamaan Kiertokapulalle muovijätteen erilliskeräyksen. Keväällä 2019 aloitettiin vapaaehtoinen muovinkeräyskokeilu Valkeakoskella ja asiakkaamme antoivat siitä hyvää palautetta. Koko alueen erilliskeräysvelvoite tullee voimaan vuoden kuluttua, 1.1.2021 alkaen. Keräys käynnistyy vaiheittain sitä mukaa, kun kunnan kilpailuttama kuljetusurakka alkaa kyseessä olevalla alueella.

Lisätietoja: toimitusjohtaja Mikko Koivulehto puh. 050 5688 422, mikko.koivulehto[at]kiertokapula.fi

– Kiinteistöliiton indeksitalo-vertailu: www.kiinteistoliitto.fi/palvelut/tutkimus/saannolliset/indeksitalonraportit/
– Taksauudistus, jätelautakunta Kolmenkierto: http://www.kolmenkierto.fi/