Valitse sivu

Kiertokapula Oy on määrittänyt uudessa strategiassaan yhdeksi kärkihankkeekseen Karanojan kiertotalousalueen kehittämisen. Karanojan kehittämiseen liittyy niin henkilöasiakkaiden asiointialueen uudistaminen kuin myös yrityksille ja yhteistyökumppaneille suunnatun yritysalueen käyttöönotto. Alueen kokonaispinta-ala on 57 hehtaaria, josta 24 hehtaaria on vuokrattavissa kiertotalouden palveluiden kehittämistä ja yritystoimintaa varten. Tavoitteena on, että alueesta olisi jo tänä vuonna käytössä kaksi hehtaaria.

Kesäkuun kokouksessaan 23.6.2021 Kiertokapulan hallitus käsitteli pienasiointialueen rakentamiseen liittyvää hankintapäätöstä ja hyväksyi sen. Hanke kilpailutettiin ja määräaikaan 4.6.2021 mennessä saatiin kaksi tarjousta. Hankkeesta on käyty urakkaneuvottelut edullisemman tarjouksen tehneen JTR-Rakennus Oy:n kanssa.

Hienoa, että saimme kumppaniksemme paikallisen yrittäjän ja pääsemme nyt konkretisoimaan Karanojan kehittämistä.
Samalla käynnistämme historiallisen suuren investointiohjelmamme, sillä Karanojan jälkeen jatkamme pienjäteasemaverkoston suunnittelulla ja toteutuksella, toteaa toimitusjohtaja Mikko Koivulehto.

Kiertokapulan investointiohjelma on kokonaisuudessaan noin 36 miljoonaa euroa. Osa investoinneista on vanhojen kaatopaikkojen kunnostamiseen ja lupavelvoitteisiin liittyviä investointeja, mutta paljolti asemaverkoston laajentamiseen ja palvelutason nostamiseen liittyviä ratkaisuja.  

Koivulehdon mukaan uudet investoinnit parantavat huomattavasti asiakkaiden asioimismahdollisuuksia, sillä jäteasemalla käynnistä saadaan entistä sujuvampi ja jouheampi. Myös yritykset hyötyvät Karanojan sijainnista, sillä sen kiinteä yhteys MORE-yritysalueeseen takaa hyvän logistiikan ja yhteistyömahdollisuudet.

Karanojan rakentamisen ensimmäinen vaihe on uuden henkilöasiakkaiden asiointialueen, sekä yritysalueen hulevesijärjestelmän rakentaminen. Samaan aikaan laaditaan kiertotalousalueen yleissuunnitelmaa. Henkilöasiakkaiden asiointialueen rakentaminen on tavoitteena aloittaa syyskuussa 2021 ja rakentaminen kestää arviolta vuoden, kertoo Karanojan alueen kehittämisestä vastaava kehitysjohtaja Tero Helin. Myös yritysalueen rakentaminen on tavoitteena aloittaa syksyn 2021 aikana, lisää Helin.

Kaiken kaikkiaan Karanojan kiertotalousalueelle suuntautuvien investointien kokonaismäärä on yhteensä reilut 6,5 miljoonaa euroa.

Lisätietoja:
Kehitysjohtaja Tero Helin, puh. 050 577 4242, tero.helin(at)kiertokapula.fi