Valitse sivu

Karanojan pienasiointialueen rakentamisen ensimmäinen vaihe saadaan päätökseen maanantaina 20.6.2022, kun kotitalouksien jätteiden vastaanotto siirtyy lavakaarelle.

Uuden vastaanottoalueen lisäksi uudistuu alueella asioimisen malli: tuolloin käyttöönotetaan verkkomaksaminen ja jätekuormien ennakkoilmoittautuminen. Ilmoittamalla jätekuormat ennalta, asiakas voi asioida ”itsepalvelu”-kaistalla ja hän pääsee etenemään alueella omassa tahdissaan. Verkkokauppaan pääsee Kiertokapulan kotisivujen oikean yläreunan kuvakkeesta ”Asioi Karanojalla”.

Myös paikanpäällä asiointi onnistuu edelleen. Tällöin asiakas valitsee vasemman puoleisen ”Asiointikaistan” ja sisääntulopuomilla jäteasemanhoitaja ottaa vastaan maksun.

Kuinka lavakaarella toimitaan?

Asiakkaat etenevät lavakaarella kuormaansa vastaavan jätelavan luo ja purkavat siihen jätteet.

Tässä vaiheessa lavakaarella vastaanotetaan seuraavat jakeet: 
ajoneuvon renkaat (vanteelliset ja vanteettomat), tiili, betoni, metalli, sekalainen jäte, puu, kyllästetty puu, kipsi, kattohuopa, SER (suuret sähkölaitteet). Sekalaiselle jätteelle, puulle ja metallille on varattu useampi lava.

Mikäli tuot sellaista jätettä, mitä ei vastaanoteta lavakaarella, sinut ohjataan ”vanhalle alueelle” vaakatoimisto-rakennuksen ohi.

Loppuvuodesta asiointialue valmistuu kokonaisuudessaan ja silloin käyttöön saadaan uusi lajittelukenttä ja monitoimihalli, jossa on myös vaarallisten jätteiden ja SER-jakeiden vastaanotto. Tuolloin valmistuvalla lajittelukentällä otetaan vastaan haravointijätteet, risut, kannot ja puhdasta maata.

Ammattiliikenne, traktorit ja kuorma-autot asioivat edelleen vanhan vaakatoimiston kautta.

Tervetuloa uudelle Karanojalle!