Valitse sivu

Jätelautakunta Kolmenkierto päätti vuoden 2022 jätetaksoista 18.11.2021. Taksassa on huomattavia muutoksia aiempaan verrattuna, sillä vuoden 2022 alusta siirrytään yhtenäisiin palveluihin ja hinnoitteluun Kiertokapulan hallinnoimissa jätekuljetuksissa kaikkien jätejakeiden osalta. Aiemmin Kiertokapulan toimialueen jokaisella kunnalla on ollut oma jätetaksansa. Tästä syystä kunnissa on ollut osin erilaisia käytäntöjä. Jätetaksoja on vuosi vuodelta yhtenäistetty mahdollisimman paljon tasapuolisen palvelun takaamiseksi koko toiminta-alueella. Määräykset ja taksatekstit ovat jo aiemmin olleet pääosin yhteneväiset. Taksa löytyy kokonaisuudessaan Kolmenkierron sivuilta.

Uutena asiana jätetaksassa on jätehuollon perusmaksu. Se kattaa jatkossa liki parinkymmenen jätejakeen käsittelykustannukset eli nämä jätteet ovat jätteidenkäsittelyalueillemme tuotaessa kotitalouksille maksuttomia. Perusmaksusta on kerrottu tarkemmin koteihin lähetetyssä perusmaksutiedotteessa, Tietokapula-lehdessä sekä verkkosivuillamme.

Lisäksi kaikilla viidellä jätteidenkäsittelyalueella siirrytään painoperusteisesta hinnoittelusta ns. tilavuusperusteiseen hinnoitteluun. Jätteen vastaanottohinta määräytyy jätelajin perusteella tilavuuden mukaan.

Vuoden 2022 alusta alkaen kaikki Kiertokapulan toimialueen (pl. Nurmijärvi) asuinkiinteistöjen bio-, seka- ja kuivajäteastiat pestään ilman erillistä veloitusta.

Alla olevassa taulukossa yleisimpien jäteastioiden tyhjennyshinnat:

Tyhjennyshinta muodostuu kuljetus- ja käsittelyosasta. Jäteastian tyhjennyshinta yhteensä on laskettu taulukon oikean reunimmaiseen sarakkeeseen.

SEKA-/KUIVAJÄTE käsin siirrettävät pienastiatKuljetus € (alv. 24 %)Käsittely € (alv. 24 %)Tyhjennyshinta yhteensä (alv. 24 %)
Jäteastia enintään 140 l3,421,685,10
Jäteastia yli 140 l, enintään 240 l3,422,876,29
Jäteastia yli 240 l, enintään 370 l3,424,307,72
Jäteastia yli 370 l, enintään 660 l3,427,8911,31
Jäteastia 660 l, enintään 770 l3,429,2012,62