Valitse sivu

Uusien jätehuoltomääräysten myötä muovipakkausjätteen erilliskeräys tulee pakolliseksi vähintään viiden asuinhuoneiston kiinteistöissä. Tämä saattaa edellyttää kiinteistöltä mm. muutoksia jätetilaan, joten siksi asiaan on syytä reagoida jo tässä vaiheessa.

Kiertokapula kilpailuttaa muovipakkausten keräyksen, joka aloitetaan Tuusulassa, Keravalla, Järvenpäässä, Mäntsälässä ja Hyvinkäällä 1.3.2021.
Riihimäellä, Hausjärvellä, Lopella, Hattulassa ja Hämeenlinnassa keräys alkaa 1.5.2021.
Valkeakoskella tällä hetkellä vapaaehtoisena toimiva keräys tulee velvoittavaksi myös 1.5.2021.

Tarkista palveluehdotus Asiakasnetissä

Kiertokapula on tehnyt kaikille keräykseen velvoitetuille kiinteistöille ehdotuksen muovipakkausten keräyksestä. Kiinteistön palveluehdotukseen pääsee tutustumaan Asiakasnetissä.
Palveluehdotuksesta selviää kiinteistölle suunniteltu astiamäärä sekä tyhjennysväli. Muovijäteastian tyhjennyshinta tiedotetaan vuoden 2020 syksyllä, kun jätetaksa vuodelle 2021 hyväksytään.

Muutokset ehdotettuun palveluun tulee tehdä 30.6.2020 mennessä joko Asiakasnetissä tai olemalla yhteydessä asiakaspalveluumme.
Mikäli muutoksille ei ole tarvetta, muovipakkausten keräys aloitetaan ehdottamallamme tavalla joko 1.3.2021 tai 1.5.2021.

HUOM! Mikäli kiinteistöllä on jo kiinteistön haltijan järjestämä muovipakkausten keräys käynnissä, isännöitsijän pitää ilmoittaa asiakaspalveluumme nykyisen astian koko, tyhjennysväli sekä onko kyseessä kiinteistön oma vai vuokra-astia 30.6.2020 mennessä. Nykyiset palvelut siirtyvät Kiertokapulalle, kun keräys alueella alkaa.

Muovipakkausten keräys syväkeräyksenä

Isoille kiinteistöille, joissa on tällä hetkellä käytössä sekajätteen syväkeräys, on ehdotettu myös muovipakkausten syväkeräystä. Huoneistolukumäärältään pienille kiinteistöille, joissa on sekajätteen syväkeräys, on ehdotettu muovipakkauksille astiakeräystä.
Kiinteistö voi kuitenkin valita haluamansa keräystavan. Haluttu keräystapa tulee ilmoittaa asiakaspalveluumme 30.6.2020 mennessä.

Mikäli muovipakkausjäte halutaan kerätä syväkeräysastiaan, vastaa kiinteistö itse tarvittavista muutos- ja asennustöistä. Kiinteistölle tulee joko hankkia uusi säiliö, muuttaa jo olemassa oleva säiliö muovipakkauksille tai jakaa jo olemassa oleva säiliö muovipakkausten ja jonkin muun jätejakeen kesken. Kiinteistö hoitaa suunnittelun, tarvittavien varaosien hankinnan sekä asennuksen astiatoimittajan kautta. Uusi säiliö ei välttämättä edellytä kaivuutöitä, koska markkinoilla on myös maan pinnalle sijoitettavia säiliöitä.


Muovipakkausten keräys kimppakeräyksenä

Mikäli kiinteistöllä on käytössä useamman taloyhtiön yhteinen kimppakeräys eli yhteinen jätetila, voidaan myös muovipakkausten keräys liittää siihen. Tähän tarvitaan lupa kimppaisännältä.
Pyydämme kimppaisäntiä olemaan yhteydessä asiakaspalveluumme 30.6.2020 mennessä palvelun järjestämiseksi.

Muovipakkausten lajittelu

Kiertokapulan nettisivuilta löytyy ohjeita muovipakkausten lajitteluun liittyen. Lajitteluun liittyvissä kysymyksissä voitte myös olla yhteydessä Kiertokapulan neuvontaan.
Neuvonnastamme voitte myös tilata ympäristökouluttajan kertomaan lajittelusta taloyhtiönne asukkaille.

Asiakasnetistämme voi tilata jätekatostauluja, jäteastiatarroja sekä lajitteluohjeita kiinteistön jätetilaan lajittelua helpottamaan. Kiertokapulan toimittamat jäteastiat on tarroitettu jo valmiiksi muovipakkausten lajitteluohjeella.

Isännöitsijän velvollisuudet – 30.6.2020 mennessä

  • Palveluehdotukseen tutustuminen Asiakasnetissä ja mahdollisten muutosten tekeminen 30.6.2020 mennessä.
  • Jos kyse on syväkeräyksestä, kiinteistö vastaa mahdollisen uuden syväkeräysastian hankkimisesta ja asentamisesta tai jo olemassa olevan astian jakamisesta. Muutoksista tulee ilmoittaa asiakaspalveluun 30.6.2020 mennessä.
  • Jos kyse on kimppakeräyksestä, tulee kimppaisännän olla yhteydessä asiakaspalveluun 30.6.2020 mennessä.
  • Määräysten mukaisen keräyspaikan järjestäminen. Jätehuoltomääräysten tiivistelmään voi tutustua tästä linkistä.
  • Asukkaiden tiedottaminen keräyksen alkamisesta ja muovipakkausten lajitteluohjeista. Lisätietoa saa neuvonnastamme.

Yhteystiedot

Jätehuollon asiakaspalvelu

Ilmoita muutokset palveluehdotukseen liittyen

  • puh. 075 753 0010
  • asiakaspalvelu(at)kiertokapula.fi
  • Asiakasnetti

Kiertokapulan neuvonta