Valitse sivu

Jos sait, se merkitsee sitä, että juuri Sinulla on mahdollisuus osallistua monilokerokokeiluumme!

Kiertokapula tarjoaa Valkeakosken taajaman alueen asukkaille vapaaehtoisena lisäpalveluna uutta monilokerokeräystä, jossa pientaloilla ja pienillä taloyhtiöillä on mahdollisuus kierrättää nelilokeroisen jäteastian avulla neljää eri hyötyjätejaetta:

  • kartonkia
  • lasipakkauksia
  • muovipakkauksia
  • metallia.

Monilokerokeräyksen mahdollinen aloitus on huhtikuussa 2021. Kokeilu kestää vuoden 2022 loppuun.
Kokeilun toteutuminen edellyttää noin 100–150 kiinteistön osallistumista keräykseen, jolloin saadaan järjestettyä yksi keräyspäivä kahden viikon välein.

HUOM! Kokeiluvaiheessa palvelu on tarjolla ainoastaan Valkeakosken keskustaajamassa ja mukaan siis voidaan ottaa rajallinen määrä kiinteistöjä.
Mikäli kokemukset ovat myönteisiä, voimme mahdollisesti laajentaa kokeilua vuoden 2023 alusta.

Keräyskokeilu liittyy vireillä olevaan jätelainsäädännön uudistukseen, joka perustuu EU:n kierrätystavoitteiden nostoon.  Uusi jätedirektiivi velvoittaa nostamaan asumisessa ja palveluissa syntyvän jätteen (yhdyskuntajätteen) kierrätysastetta seuraavan 15 vuoden aikana reilusta 40 prosentista 65 prosenttiin. Myös pakkausjätteen kierrätystavoitteet nousevat: kaikesta pakkausjätteestä tulee kierrättää 65 prosenttia vuoteen 2025 ja 70 prosenttia vuoteen 2035 mennessä.
Näin Kiertokapula valmistautuu siihen, että EU:n edellyttämät kierrätystavoitteet voidaan saavuttaa.


(tiedote julkaistu 16.12.2020, päivitetty 4.1.2021)