Valitse sivu

Kartoitimme kiinnostustanne osallistua monilokero-kokeiluun ja hyvin kävi!
Kokeiluun on nyt saatu riittävä määrä osallistujia ja jätelautakunta on vahvistanut keräykselle hinnat.
Keräys toteutuu ja aloitus on huhtikuussa.

Perehdytämme asiakkaat monilokeroastian käyttöön. Toimitamme lisätietoa astioiden jakelusta helmi-maaliskuun vaihteessa. Olemme siis pian yhteyksissä!

—————————————————————————————————————————

Mistä on kyse?
Kiertokapula tarjosi Valkeakosken taajaman alueen asukkaille vapaaehtoisena lisäpalveluna uutta monilokerokeräystä, jossa pientaloilla ja pienillä taloyhtiöillä on mahdollisuus kierrättää nelilokeroisen jäteastian avulla neljää eri hyötyjätejaetta:

  • kartonkia
  • lasipakkauksia
  • muovipakkauksia
  • metallia.

Kokeilu kestää vuoden 2022 loppuun. Kokeilun toteutuminen edellytti noin 100–150 kiinteistön osallistumista keräykseen, jolloin saatiin järjestettyä yksi keräyspäivä kahden viikon välein.

HUOM! Kokeiluvaiheessa palvelu on tarjolla ainoastaan Valkeakosken keskustaajamassa ja mukaan siis voidaan ottaa rajallinen määrä kiinteistöjä.
Mikäli kokemukset ovat myönteisiä, voimme mahdollisesti laajentaa kokeilua vuoden 2023 alusta.

Keräyskokeilu liittyy vireillä olevaan jätelainsäädännön uudistukseen, joka perustuu EU:n kierrätystavoitteiden nostoon.  Uusi jätedirektiivi velvoittaa nostamaan asumisessa ja palveluissa syntyvän jätteen (yhdyskuntajätteen) kierrätysastetta seuraavan 15 vuoden aikana reilusta 40 prosentista 65 prosenttiin. Myös pakkausjätteen kierrätystavoitteet nousevat: kaikesta pakkausjätteestä tulee kierrättää 65 prosenttia vuoteen 2025 ja 70 prosenttia vuoteen 2035 mennessä.
Näin Kiertokapula valmistautuu siihen, että EU:n edellyttämät kierrätystavoitteet voidaan saavuttaa.