Valitse sivu

Kiertokapula Oy on yhteistyökumppanina Hämeen ammattikorkeakoulun biohiilihankkeessa ”Biohiilestä bisnestä Hämeeseen”. Hankkeen tavoitteena on luoda toimintaedellytykset Kanta-Hämeeseen sijoittuville biohiilen tuotantoon tai sovelluksiin pohjautuville alueellisille kiertotalousratkaisuille sekä uudelle liiketoiminnalle. Tiistaina 19.5.2020 valmistettiin biohiiltä konttipyrolyysilaitteessa Karanojan alueelle tuodusta kierrätyspuusta. Myöhemmin on myös tarkoitus testata Karanojan alueen ravinnepitoisten suotovesien puhdistusta biohiilipohjaisilla suotimilla. Suotimiin käytetään Karanojalla valmistettua biohiiltä.

Mitä on sitten biohiili? Biohiili valmistetaan kuivatislausmenetelmällä esimerkiksi puujätteestä. Se on hapettomissa oloissa tuotettua kiinteää orgaanista ainetta, jolla on monia mahdollisia käyttökohteita. Biohiili voi auttaa moniin ilmastonmuutoksesta aiheutuvien ongelmien hoitoon. Esimerkkejä biohiilen käyttökohteista ovat kompostoinnin tehostaminen, viherrakentaminen, vedensuodatus, kasvualustan parantaminen ja etenkin hiilen sidonta.

Tutustu Biohiilestä bisnestä Hämeeseen -hankkeeseen
tai lue lisää biohiilestä.