Valitse sivu

Kiertokapula toteutti asiakastyytyväisyyskyselyn alueemme asukkaille huhtikuun alkupuolella. Tutkimuksen tavoitteena oli kartoittaa Kiertokapulan vuosittaista asiakastyytyväisyyttä sekä sen kehitystä. Tutkimuksen toteuttaja oli Innolink Research Oy.

Saimme kyselyymme ennätysmäärän vastauksia, yhteensä 1303. Vastauksia kerättiin tutkimuspaneelin ja avoimen vastauslinkin kautta. Kohderyhmän muodostivat Kiertokapulan toiminta-alueella asuvat taloudet (asuinmuotoina kerrostalo, rivitalo, paritalo, omakotitalo).

Asiakkamme antoivat Kiertokapulalle yleisarvonsanan 8,1 asteikolla 4-10. Arvosana on sama kuin vuoden 2020 kyselyssä.
Eniten myönteistä kehitystä oli tapahtunut Kiertokapulan viestinnässä ja neuvonnassa sekä palvelun ystävällisyydessä. Näistä annettiin asteikolla 1-7 arvosanat 5,3 ja 5,5 (vuonna 2020 4,8 ja 5,2).
Tyytyväisimmät asiakkaamme ovat Lopella, Janakkalassa, Järvenpäässä ja Hyvinkäällä.

Kriittsimpiä arvioita saatiin aukioloaikojen laajuudesta, jätteidenkäsittelyalueiden saavutettavuudesta (autottomat asiakkaat) ja perusmaksusta.
Avoimia vastauksia saimme 497 kappaletta, joiden kehittämisajatuksiin perehdymme kesän aikana ja teemme palautteen perusteella kehittämissuunnitelmia. Syksyn Tietokapulassa kerromme tuloksista lisää!

Lämmin kiitos arvokkaasta palautteestanne!