Valitse sivu

Kiertokapula toteutti asiakastyytyväisyyskyselyn alueemme asukkaille syyskuun aikana. Tänä vuonna asukkailta kysyttiin laajempi kysymyspatteristo. Laajempi kysely tehdään joka kolmas vuosi ja suppeampi kysely vuosittain. Lisäksi tänä vuonna selvitettiin omistajakuntiemme edustajien ja virkamiehistön tyytyväisyytä Kiertokapulaan. Tutkimuksen toteuttaja oli Innolink Research Oy.

Saimme asiakkailta vastauksia yhteensä ennätykselliset 1651 vastausta. Vastauksia kerättiin tutkimuspaneelin (798 vastausta) ja avoimen vastauslinkin (853 vastausta) kautta. Kohderyhmän muodostivat Kiertokapulan toiminta-alueella asuvat taloudet (asuinmuotoina kerrostalo, rivitalo, paritalo, omakotitalo). Omistajakuntien edustajia tavoitettiin puhelinhaastattelulla 51 vastaajaa.

Asiakkaamme antoivat Kiertokapulalle yleisarvonsanan 8,1 asteikolla 4-10.
Arvosana nousi 0,1 yksikköä vuoden 2022 kyselyyn verrattuna, vuoden 2020 vastaavaan kyselyyn verrattuna tulos oli sama. Omistajakuntien edustajien antama arvosana oli hivenen kriittisempi eli 8,0. Omistajakunnat arvioivat Kiertokapulan vahvuuksiksi asiantuntemuksen, ympäristönäkökohtien huomioimisen sekä vastuullisuuden.

Useimmin Kiertokapulaa kuvaava mieleen tullut sana on kierrätys. Muita usein mainittuja sanoja ovat jätehuolto, kaatopaikka, toimiva ja luotettava.
Asiakkaat kokivat nyt jätteiden kierrättämisen tärkeämmäksi kuin vuonna 2020 – nousua oli 5,9 -> 6,1 (+0,2).
Pahvi, kartonki ja paperi ovat yleisimmin lajitellut jätelajit; niitä lajittelee yli 90% vastaajista.

Tänä vuonna kysyttiin ensimmäistä kertaa näkemystä jätehuollon perusmaksun kustannustasosta. 56% prosenttia vastaajista piti perusmaksua kohtuullisena. 26% ei osannut ottaa kantaa ja 18% suhtautuivat kielteisesti. Perusmaksu otettiin käyttöön vuonna 2022 ja sillä katetaan mm. risujen ja haravointijätteen, kyllästetyn puun, vaarallisten jätteiden sekä sähkö- ja elektroniikkalaiteromun maksuton vastaanotto.

47% vastaajista koki, että Kiertokapulan toiminta on kehittynyt viimeisen kahden vuoden aikana. Onnistuneimmiksi tekijöiksi katsottiin ”Kiertokapulan palvelutarjonta on riittävää”, ”Kiertokapulan palvelu on ystävällistä” ja ”Kiertokapulan toiminta on luotettavaa” (arvosana 5,5/7).
Heikoimmin onnistuimme tekijässä ”Kiertokapula ja sen palvelut ovat hyvin tavoitettavissa/saavutettavissa” (arvosana 5,3). Yhä voimme myös parantaa riittävässä ajankohtaisessa neuvonnassa ja tiedottamisessa.
Asiakaspalvelun palvelualttius ja ystävällisyys sai kuitenkin arvosanan 5,8 (asteikolla 1-7). Tyytyväisimmät asiakkaamme ovat Hausjärvellä (arvosana 8,5 – kasvua +1,1), Hyvinkäällä (arvosana 8,4 – kasvua +0,0) sekä Mäntsälässä ja Janakkalassa (arvosana 8,3 – kasvua +0,1 ja +0,2).

Avoimia vastauksia saimme asukkailta 669 kappaletta. Näihin sekä omistajakuntien edustajilta saatuun palautteeseen perehdymme loppuvuoden aikana ja teemme palautteen perusteella kehittämissuunnitelmia.

Lämmin kiitos arvokkaasta palautteestanne!