Valitse sivu

10 kuntien jätelaitosta valmistautuu jätteenkuljetusten poikkeusjärjestelyihin
– Kiertokapulan toimialueella urakkamuutoksia Keravalla ja Mäntsälässä
Asukkaiden jätehuoltopalveluihin voi tulla helmi-maaliskuussa häiriöitä kymmenen kunnallisen jätelaitoksen alueella eri puolilla Suomea. Poikkeustilanne johtuu siitä, että kuntien jätelaitosten urakoitsijana toimineen Jätehuolto Laine Oy:n valmius selviytyä urakkasopimusten mukaisista velvoitteista on heikentynyt. 13.2.2023 päivitys: Jätehuolto Laine on asetettu konkurssiin Keski-Suomen käräjäoikeuden päätöksellä 13.2.2023.

Tilanne koskee osaa jäteastioiden tyhjennys- ja jätteenkuljetuspalveluista Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy:n, Jätekukko Oy:n, Keski-Savon Jätehuolto liikelaitoskuntayhtymän, Kiertokapula Oy:n, Kymenlaakson Jäte Oy:n, Lakeuden Etappi Oy:n, Mustankorkea Oy:n, Rosk’n Roll Oy Ab:n, Sammakkokangas Oy:n ja Vestia Oy:n toimialueilla. Kuntien jätelaitokset tekevät parhaillaan järjestelyjä, jotta häiriöt alueidensa asukkaiden jäteastioiden tyhjennyksissä jäisivät mahdollisimman lyhyiksi.

Poikkeustilanteessa jäteastioiden tyhjennyksiä voidaan joutua osalla alueista priorisoimaan. Jätelaitokset tiedottavat tilapäisistä katkoksista ja häiriöistä tarkemmin oman alueensa asukkaille. Asukkaiden kannattaa seurata oman jätelaitoksen kotisivuja, jonne ajankohtaista tietoa päivitetään.

Asukkaan ei tarvitse olla yhteydessä omaan jätelaitokseen, vaan jätelaitos ottaa tarvittaessa yhteyttä ja neuvoo, miten toimia poikkeavissa oloissa. Jätelaitoksen yhteydenotot voidaan tehdä tekstiviestitse, sähköpostitse tai kirjeitse riippuen siitä, mitä yhteystietoja jätelaitoksella asukkailleen on. Kiertokapula Oy lähettää asiakkailleen tekstiviestin, jossa lähettäjänä on JATEHUOLTO.

Poikkeusjärjestelyn aikana syntyvät jätteet on syytä lajitella huolellisesti ja pakata tiiviisti. Sekajätteen määrää pystyy vähentämään lajittelemalla pakkausjätteet erikseen ja toimittamalla ne Ringin ekopisteisiin.

Kiertokapulan toimialueella urakoitsijamuutos koskettaa Keravan ja Mäntsälän seka- ja biojätteen keräyksiä eli yhteensä 58 000 asukasta. Kiertokapulassa on jo käynnistetty neuvottelut uusista urakointijärjestelyistä. Tavoitteena on saada suorahankintasopimuksilla kuljetukset järjestettyä. Asiakkaille päivitetään ajankohtaista tietoa ja toimintaohjeita tälle sivulle.

Lisätiedot:
Suomen Kiertovoima ry KIVO: Viestintäpäällikkö Kaisa Halme, kaisa.halme@kivo.fi, p. 040 869 8350
Kiertokapula Oy: Toimitusjohtaja Mikko Koivulehto, mikko.koivulehto@kiertokapula.fi, p. 0505688422

Jätesanastoa:
Jätelaitos. Kunnan lakisääteisten jätehuoltovastuiden hoitamiseen perustama paikallinen tai useamman kunnan alueellinen toimintayksikkö. Usein kuntien omistama osakeyhtiö, liikelaitos tai kuntayhtymä.

Järjestetty jätteenkuljetus. Jätelain mukaan kunnan on järjestettävä yhdyskuntajätteen kuljetus asukkaille joko kunnan omana toimintana tai julkisena hankintana yksityisiltä kuljetusyrityksiltä.