Valitse sivu

Verkkokauppa – Käyttöehdot

Käytä verkkopalvelua

Web service


Soita meille 9.00 - 15.00

Telephone exchange 9.00 - 15.00

(Local network charge)
1. Käyttöehtojen soveltaminen 

1.1.Soveltamisala 

Verkkokauppa on Kiertokapula Oy:n (Y-tunnus 0919068-0, jäljempänä ”Palveluntarjoaja”) osoitteessa https://shop.flow.pinja.com/kiertokapula tarjoama verkkokauppapalvelu (jäljempänä ”Verkkokauppapalvelu”). Palvelussa käyttäjät (jäljempänä ”Asiakas”) voivat ostaa palveluntarjoajan tarjoamia tuotteita tai palveluja. Verkkokauppapalvelun käyttö edellyttää, että Asiakas sitoutuu noudattamaan näitä käyttöehtoja. Pidätämme oikeuden toimitusehtojen ja hintojen muutoksiin. Asiointitavassa kotitalous tuotteiden hinnat sisältävät arvonlisäveron. Asiointitavassa yritys tuotteiden hinnat eivät sisällä arvonlisäveroa. 

Verkkokauppapalvelun ja Palveluntarjoajan yhteystiedot 

 • Sähköposti: verkkokauppa(at)kiertokapula.fi 
 • Puhelin: 075 753 0000 
 • Postiosoite: Vankanlähde 7, 13100 Hämeenlinna 

1.2. Muut sovellettavat ehdot 

Asiakas sitoutuu noudattamaan Palveluntarjoajan mahdollisesti erikseen antamia tai Verkkokauppapalvelun yhteydessä ilmeneviä Verkkokauppapalvelun käyttöön tai toimituksiin liittyviä Palveluntarjoajan tai sen sopimuskumppanin ohjeita. Kulloinkin voimassa olevat käyttöehdot ovat luettavissa Palveluntarjoajan kotisivuilla. 

Ostaessaan Palveluntarjoajan Verkkokauppapalvelussa tarjoaman tuotteen tai palvelun, Asiakas sitoutuu noudattamaan Palveluntarjoajan kulloinkin voimassaolevia tilaus- ja toimitusehtoja.  

2. Verkkokauppapalvelun käyttö 

Verkkokauppapalvelu on lähtökohtaisesti käytettävissä kaksikymmentä (24) tuntia vuorokaudessa. Palveluntarjoajalla on kuitenkin oikeus ottaa Verkkokauppapalvelu tai sen osa tilapäisesti pois käytöstä huollon, asennuksen, muutostyön, yleisen järjestyksen ja turvallisuuden, järjestelmän liiallisen kuormituksen tai muun vastaavan syyn vuoksi. 

Palveluntarjoajalla on oikeus lisätä, muuttaa ja poistaa osia Verkkokauppapalvelusta sekä lopettaa Verkkokauppapalvelun ylläpitäminen osittain tai kokonaisuudessaan. 

Verkkokauppapalvelun kaikki oikeudet, tekijänoikeudet mukaan lukien, ovat Palveluntarjoajalla tai sen sopijakumppaneilla. 

Verkkokaupan käyttöön suositellaan Chrome- tai Firefox-selaimia. Verkkokauppa ei toimi Internet Explorer -selaimella. 

3. Ostaminen Verkkokauppapalvelusta 

Verkkokauppapalvelussa Asiakas voi selata ja ostaa Palveluntarjoajan tuotteita tai palveluita. Tuotteet ja palvelut on heti maksettavia Verkkokauppapalvelun kautta ostettavia tuotteita. 

Tuotteet valitaan Verkkokauppapalvelussa lisäämällä ne ostoskoriin. Tilaus lähetetään maksamalla ostoskorin sisältö verkkokauppapalvelun kassatoiminnossa. Tehdessään tilauksen Asiakas hyväksyy nämä toimitusehdot, tuotteiden hinnat sekä toimituskulut. Tilaushetkellä annetaan sähköpostiosoite, tilauksesta lähetetään tilausvahvistus sähköpostitse. Tilausvahvistuksesta ilmenevät tilatut tuotteet sekä hinta. 

3.1. Tuotteiden ja palveluiden maksaminen 

Maksunvälityspalvelun toteuttajana ja maksupalveluntarjoajana toimii Paytrail Oyj (2122839-7) yhteistyössä suomalaisten pankkien ja luottolaitosten kanssa. Paytrail Oyj näkyy maksun saajana tiliotteella tai korttilaskulla ja välittää maksun kauppiaalle. Paytrail Oyj:llä on maksulaitoksen toimilupa.  

Paytrail Oyj, y-tunnus: 2122839-7 
Innova 2, Lutakonaukio 7 
40100 Jyväskylä 
https://www.paytrail.com/kuluttaja/maksupalveluehdot 

Paytrail palvelusta löytyy kaikkien kotimaisten pankkien verkkomaksupainikkeet: Nordea, Osuuspankki, Danske Bank, Säästöpankki, Oma Säästöpankki, POP Pankki, Aktia, Handelsbanken, Ålandsbanken ja S-Pankki 

Verkkokauppapalvelu toimii tuotteiden ja palveluiden markkinoijana sekä tuotteiden toimittajana asiakkaalle. Verkkokauppapalvelu huolehtii kauppaan liittyvistä lakisääteisistä sekä itse määrittelemistään muista velvoitteista. 

3.2. Sopimuksen syntyminen ja peruuttaminen 

Asiakkaan Verkkokauppapalvelun kautta tekemä ostotilaus on sitova. Sopimus tuotteesta tai palvelusta syntyy Palveluntarjoajan ja Asiakkaan välille. Palveluntarjoaja lähettää Asiakkaalle vahvistuksen ostoksen tapahtumisesta. Maksutapahtuma on voimassa 30 päivää maksuhetkestä, jona aikana jätekuorma on tuotava jätteidenkäsittelyalueella. 

Kuluttaja-asiakkaalla on Suomen kuluttajansuojalain mukainen 14 päivän peruuttamisoikeus erityistä syytä ilmoittamatta. Palveluiden peruuttamisaika lasketaan palvelusopimuksen tekemisestä.

Peruuttamisoikeuden käyttämiseksi asiakkaan on ilmoitettava sopimuksen peruuttamisesta yksiselitteisellä tavalla sähköpostilla verkkokauppa(at)kiertokapula.fi. Peruuttamisen määräajan noudattamiseksi riittää, että asiakas lähettää ilmoituksen peruuttamisoikeuden käytöstä ennen 14 vrk:n määräajan päättymistä. Peruuttamisilmoituksen voi tehdä vapaamuotoisesti sähköpostilla. Sähköpostiin on liitettävä kopio tilausvahvistuksesta sekä asiakkaan yhteystiedot.

Asiakkaan peruuttaessa sopimuksen, Kiertokapula Oy palauttaa asiakkaalle kaikki saamansa suoritukset viimeistään 14 päivän kuluttua peruuttamisilmoituksen vastaanottamisesta. Kiertokapula Oy suorittaa palautuksen sillä maksutavalla, jota asiakas on käyttänyt alkuperäistä tilausta tehdessään, ellei asiakas ole nimenomaisesti suostunut muuhun. Asiakkaalle ei aiheudu suoritusten palauttamisesta kustannuksia.

Palvelutuotteilla ei ole kuluttajansuojalain mukaisesti peruutusoikeutta, jos palvelu on kokonaan suoritettu. Osittain käytetystä palvelusta toimittajalla on oikeus jättää hyvittämättä käytetyn palvelun osuus kokonaishankintasummasta.

4. Asiakastiedot 

4.1. Asiakkaan antamat tiedot 

Asiakkaan tulee antaa Palveluntarjoajalle Verkkokauppapalvelun toimittamista varten tarvittavat Palveluntarjoajan pyytämät tiedot. Asiakas vakuuttaa ilmoittaneensa tiedot oikein ja ajantasaisina. Asiakas vastaa virheistä tai viivästyksistä, jotka johtuvat siitä, että Asiakkaan antamat tiedot ovat puutteellisia tai vanhentuneita. 

4.2. Asiakkaan tietojen rekisteröinti ja käyttö 

Tehdessään tilauksen Verkkokauppapalvelun kautta Asiakkaasta tulee Palveluntarjoajan asiakas ja hänen tietonsa rekisteröidään Palveluntarjoajan asiakasrekisteriin. Palveluntarjoaja käsittelee Asiakkaiden henkilötietoja Asiakasrekisteriselosteen ja tietosuojalausekkeen sekä yksityisyyden suojaa koskevan lainsäädännön mukaisesti. 

Palveluntarjoajan rekisteriseloste on nähtävillä kiertokapula.fi -sivustolla. 

Asiakastiedot ovat lähtökohtaisesti luottamuksellisia. Palveluntarjoaja voi luovuttaa Asiakas- tai tunnistetietoja poliisi- tai muulle viranomaiselle, jos on syytä epäillä, että on tapahtunut rikos, jonka selvittämistä voidaan edistää luovuttamalla Asiakas- tai tunnistetiedot, ja viranomainen esittää tätä koskevan perustellun pyynnön. 

5. Vastuunrajoitukset 

Palveluntarjoaja ei takaa, että Verkkokauppapalvelu toimii käyttökatkoitta ja/tai virheettömästi. Palveluntarjoaja ei vastaa Verkkokauppapalvelussa olevan virheellisen, puutteellisen tai tulkinnanvaraisen tiedon käyttämisestä Asiakkaalle mahdollisesti aiheutuvista vahingoista. Palveluntarjoaja ei myöskään vastaa Verkkokauppapalvelun käyttämisen tai siinä esiintyvien toimintahäiriöiden, teknisten vikojen, haitallisten ohjelmistojen, linkkien tai katkosten Asiakkaalle tai kolmansille aiheuttamista vahingoista. 

Palveluntarjoaja ei vastaa viivästyksistä ja vahingoista, jotka johtuvat hänen vaikutusmahdollisuuksiensa ulkopuolella olevasta esteestä, jota hänen ei kohtuudella voida edellyttää ottaneen huomioon sopimuksentekohetkellä ja jonka seurauksia hän ei myöskään kohtuudella olisi voinut välttää tai voittaa. 

Lakko, sulku, boikotti ja muu työtaistelutoimenpide katsotaan ylivoimaiseksi esteeksi myös silloin, kun sopijapuoli on itse sen kohteena tai siihen osallisena. 

6. Reklamaatiot ja yhteydenotot 

Reklamaatiotapauksissa otetaan ensisijaisesti yhteyttä Palveluntarjoajaan.  

Tuotteita tai palvelua sekä verkkokauppapalvelua koskevat reklamaatiot ja yhteydenotot osoitetaan Palveluntarjoajalle: 

 • Kiertokapula Oy (Y-tunnus 0919068-0) 
 • Sähköposti: verkkokauppa(at)kiertokapula.fi 
 • Puhelin: 075 753 0000 
 • Postiosoite: Vankanlähde 7, 13100 Hämeenlinna 

Maksujenvälitykseen liittyvät reklamaatiot osoitetaan maksujenvälitysyritykselle: 

 • Paytrail Oyj (Y-tunnus: 2122839-7) 
 • Puhelin: 020 718 1820 
 • Sähköposti: asiakaspalvelu(at)paytrail.com
 • Postiosoite: Innova 2, Lutakonaukio 7, 40100 Jyväskylä 

6.1. Ehtojen voimassaolo 

Nämä ehdot tulevat voimaan 17.6.2022 ja ovat voimassa toistaiseksi. 

6.2. Muutokset 

Palveluntarjoaja on oikeutettu yksipuolisesti muuttamaan Verkkokauppapalvelun sisältöä, toimintaa sekä näitä käyttöehtoja Verkkokauppapalvelun kehittämiseksi ja muusta tarpeellisesta syystä. Muutokset tulevat voimaan, kun Palveluntarjoaja ilmoittaa siitä Verkkokauppapalveluun liittyvillä www-sivuilla ja ehdot ovat olleet Verkkokauppapalvelussa seitsemän (7) päivää nähtävillä. Mikäli Verkkokauppapalvelun tai käyttöehtojen muutos johtuu lainsäädännön, valuuttakurssien, verojen ja muiden viranomaismääräysten muutoksista sekä ennalta arvaamattomista, Palveluntarjoajan vaikutuspiirin ulkopuolella olevista seikoista astuvat muutokset voimaan välittömästi. 

6.3. Evästeiden käyttö 

Sivustolla https://shop.flow.pinja.com/kiertokapula käytetään evästeitä (Cookies), joiden avulla sivustoa voidaan kehittää edelleen aiempaa käyttäjäystävällisemmäksi. Evästeiden tehtävä on helpottaa, parantaa ja nopeuttaa asiointikokemusta. Evästeitä voidaan käyttää myös parempien tarjousten ja henkilökohtaisempien tuotesuositusten tarjoamiseksi asiakkaalle. Ostosten tekeminen verkkokaupassa vaatii evästeiden sallimisen. 

6.4. Sovellettava laki ja erimielisyyksien ratkaisu 

Verkkokauppapalveluun ja näihin käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia. Verkkokauppapalvelun käyttöä koskevat mahdolliset erimielisyydet pyritään ratkaisemaan sovinnollisesti neuvotteluilla. Mikäli sovintoon ei päästä, ratkaistaan erimielisyydet Kanta-Hämeen käräjäoikeudessa.