Valitse sivu

Kiertokapula on tehnyt jätelautakunta Kolmenkierrolle taksaesityksen vuoden 2021 jätetaksoista. Taksa ei koske kaikilta osin Janakkalaa ja Nurmijärveä, joissa ei ole Kiertokapulan järjestämää kiinteistökohtaista jätteenkuljetusta.

Mitä jätetaksa sisältää ja miten se muodostuu?
Jätelain (646/2011) 78 §:n mukaisesti kunnan on perittävä järjestämästään jätehuollosta jätemaksua, jolla katetaan tehtävän hoitamisesta aiheutuvat kustannukset. Jätemaksun perusteista määrätään jätetaksassa. Yksittäisten kiinteistöjen jätemaksut määrätään taksan perustella.

Jätehuollon kustannukset koostuvat mm. jätteen keräilystä ja kuljetuksista, tiedotuksesta ja neuvonnasta, jätteen käsittelystä, jäteasemien ylläpidostajäteviranomaisen toiminnasta ja varautumisesta investointeihin.

Jäteastian tyhjennysmaksu on maksu kiinteistökohtaisen tai kiinteistöjen yhteisen jäteastian tyhjennyksestä. Kunnan jätemaksun perusteena ovat jätteen laji, laatu, määrä ja jäteastian tyhjennyskerrat. Jäteastian tyhjennysmaksu muodostuu kuljetus- ja käsittelyosasta. Koko jätelautakunta Kolmenkierron alueella on sama käsittelyosa (pois lukien Janakkala ja Nurmijärvi). Kuljetusosa vaihtelee kunnittain, koska alueet kilpailutetaan erikseen.

Jätetaksan keskeisimmät muutokset –  uusia palveluita ja toimintoja vuodelle 2021

Jätelautakunta Kolmenkierto päätti jätehuollon palvelutason nostamisesta tammikuussa 2020. Palvelutason nostaminen merkitsee investointien käynnistämistä ja uusien palveluiden kehittämistä. Yksi investoinneista on Hämeenlinnan Karanojan jätteidenkäsittelyalueen henkilöasiakkaiden lajittelukentän uudistaminen. Uudistus tuo turvallisemman ja keskitetymmän asiointialueen, kun asiakkaiden ei taritse enää ajella ympäriinsä, vaan jätelavat keskitetään sisäänkäynnin tuntumaan ja raskas liikenne ohjataan eri kulkureitille. Asiointikokemus parantuu, kun lavat ovat katettuja ja jäteaseman maksuautomaattien / verkkomaksamisen avulla asiointiaikaa voitaneen pidentää. Lisäksi investointeihin kuuluu itsepalvelu-pienjäteasemien rakentaminen Kiertokapulan toimialueelle sekä tiettyjen kuntien varikoiden kunnostaminen.

Vuoden 2021 aikana käynnistetään myös muovipakkausten kerääminen sekä mahdollisestaan monilokerokeräyskokeilu Valkeakoskella. Jätehuoltomääräysten mukainen muovinkeräys alkaa vuoden 2021 aikana kahdessa osassa seuraavasti: 1.3.2021 alkaen Hyvinkäällä, Järvenpäässä, Keravalla, Mäntsälässä ja Tuusulassa ja 1.5.2021 alkaen Hattulassa, Hausjärvellä, Hämeenlinnassa, Lopella ja Riihimäellä. Valkeakoskella jo käynnissä olevan muovinpakkausten keräysurakan asiakkuudet siirtyvät osaksi 1.5.2021 alkavaa keräystä.

Lisäksi syksyllä 2021 käynnistetään tekstiilijätteen keräyspilotti Hyvinkäällä ja Riihimäellä.

Hinnoittelumuutokset ja kustannukset asukkaille

Kiertokapulan palvelujen kehittäminen ja alueinvestoinnit ovat jääneet aiemmin vähäisiksi, kun kustannustasoa on pyritty pitämään kohtuullisena. Kasvanut investointivelka ja palvelutason nosto edellyttää maltillisia korotuksia vuoden 2021 taksoihin. Kiertokapulan asiakkaille kustannusnousu näkyy seka/kuivajätteen ja biojätteen tyhjennysmaksun käsittelyosassa, kun astiatyhjennyksiin tulee 0,40 euron investointiosuus. Investointiosuus poistuu tyhjennyshinnasta vuonna 2022, kun perusmaksu otetaan käyttöön. Lisäksi silloin tarkistetaan tyhjennyshinnan jätteenkäsittelymaksun suuruutta.
Yhdyskuntajätteen käsittelyhinta nousee 1.1.2021 alkaen 1,9 % (verottoman hinnan nousu). Kuljetusten osuus säilyy aikaisemmin tehtyjen kilpailutusten mukaisina, paitsi vuonna 2021 alkavien urakoiden osalta.

Jätetaksan korotus ohjaa ja kannustaa jätteiden lajitteluun. Kotitaloudet voivat säästää jätekuluissaan, kun tuottavat sekajätettä vähemmän. Valtakunnallisesti on parhaillaan käynnissä kampanja, joka kannustaa lajittelemaan biojätteen pois sekajätteestä. Esimerkiksi Kiertokapulan jokaisen biotyhjennyksen jätteen hinnasta on siirretty 80 % seka/kuivajätetyhjennysten hintoihin. Se merkitsee esim. 140 l bioastian kohdalla 2,01 euron ja 240l bioastian kohdalla 3,44 euron subventointia.


Jätelautakunta Kolmenkierto laittoi taksaesityksen omistajakuntiin lausunnoille. Määräaika kuntien lausunnoille oli 23.11.2020 mennessä.
Taksaesitystä käsiteltiin Kolmenkierron joulukuun kokouksessa 3.12.2020, jossa esitys hyväksyttiin.
Koko taksaesitykseen voi tutustua Kolmenkierron sivuilla.

Lisätietoja:
talous- ja hallintopäällikkö Pekka Sahlberg,
puh. +358 75 753 0022, pekka.sahlberg[at]kiertokapula.fi

Alkuperäistä 29.10. julkaistua tiedotetta on päivitetty 4.12.2020.