Valitse sivu

Tiedoksi asiakkaillemme:
Karanojan pienasiointialueen rakentaminen etenee rivakasti tulevina viikkoina. 
Viikolla 43 (25.10 – 29.10.2021) urakoitsijamme rakentavat Taipaleentien / Karanojantien liittymän läheisyydessä kevyen liikenteen väylää sekä purkavat nykyisiä kiinteistöaitojamme ja portteja. Samalla viikolla alkaa uuden kiinteistöaidan asennus Taipaleentien puoleisella rajalla.

Viikolla 44 (1.11-5.11.2021) rakennetaan porttien perustuksia ja tästä johtuen vaaka toimii kyseisellä viikolla ainakin kahtena päivänä yksipuolisena. Urakoitsija huolehtii liikenteen ohjauksesta.

Viikolla 45 (alkaen 8.11.) alkavaa uuden ympärystien sekä siirtokuormausaseman tien asfaltoinnit. Urakoitsijan henkilöstö ohjaa liikennettä työn aikana.

Rakennustöistä aiheutuva haitta pyritään pitämään alueella toimiville ja asioiville mahdollisimman pienenä. Työkoneita ja henkilöitä on edellä mainittuina ajankohtina normaalia  enemmän ajoväylillä ja niiden läheisyydessä, joten varovaisuutta tulee alueella liikkuessa noudattaa.

Pahoittelemme muutoksia ja toivotamme turvallista asiointia!