Valitse sivu

Järvenpään seka- ja biojätteiden tyhjennyksiin on hankittu lisäresurssia pitkittyneiden tyhjennysongelmien vuoksi.

Uusi urakoitsija on aloittanut torstaina 25.1.2024 ja jatkaa tarvittaessa työskentelyään myös lauantaina 27.1.2024.

HUOM! Pikatilanteesta johtuen uudella urakoitsijalla ei ole käytettävissään biojäteastioiden säkkejä, joten uutta säkkiä ei laiteta tyhjennyksen yhteydessä. Tämä huomioidaan laskutuksessa eli asiakkaita ei veloiteta säkityspalvelusta. Säkityspalvelu jatkuu, kun tilanne normalisoituu.


Tilannepäivitys 26.1.2024: Biojätetyhjennykset saadaan ajan tasalle perjantaina 26.1.2024. Lauantaina jatkuvat sekajätetyhjennykset.
Kohteissa on ollut paikoin liukasta ja tästä syystä yksittäisiä astioita ei ole voitu tyhjentää.