Valitse sivu

Biojätteen keräyksen muutokset puhututtavat. Mistä oikein on kyse?

Keräys- tai kompostointivelvoite

Jätelain mukaisesti biojätteen keräys- tai kompostointivelvoite kiristyy vasta vuonna 2024. Kiertokapulan toimialueen jätehuoltomääräysten mukaisesti biojätteen keräys tai kompostointi tulee pakolliseksi vähintään 5000 asukkaan taajamissa reuna-alueineen kaikille kiinteistöille. Velvoite koskee jatkossa siis myös omakotitaloja ja pieniä taloyhtiöitä. Oman kiinteistön sijoittumista velvoitteen piiriin voi tarkastella tästä kartasta valitsemalla alueen B.

Jos biojätteen haluaa jatkossa kompostoida, voi kompostoinnin aloittaa milloin vain. Kiinteistöllä tapahtuvasta biojätteen kompostoinnista tulee ilmoittaa. Lisätietoja kompostointi-ilmoituksesta alla.

Jos biojätettä ei halua kompostoida, tulee velvoitettujen kiinteistöjen liittyä biojätteiden keräykseen. Kiertokapula aloittaa biojätteen keräykset velvoitetuilta kiinteistöiltä vuoden 2024 aikana. Keräykseen on mahdollista liittyä myös esimerkiksi naapureiden kanssa yhteisellä biojäteastialla. Tiedotamme keräyksen käytännöistä tarkemmin vuoden 2023 aikana.

Kompostointi-ilmoitus

Jätelain muutoksen myötä kunnan jätehuoltoviranomaisen eli Kiertokapulan toimialueella jätelautakunta Kolmenkierron tulee pitää rekisteriä asuinkiinteistöllä tapahtuvasta biojätteen kompostoinnista. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että asukkaiden on tehtävä keittiössä syntyvän biojätteen kompostoinnista ilmoitus Asiakasnetistä löytyvällä lomakkeella (etusivulla oikealla puolella vihreällä pohjalla valkoinen teksti ”Täytä kompostointi-ilmoitus jätehuoltoviranomaiselle”). Ilmoitusvelvollisuus koskee myös vapaa-ajan asuntoja. Ilmoitus kompostoinnista tulee tehdä, jos kiinteistöllä kompostoidaan biojätettä. Jos biojätettä ei kompostoida, tai kiinteistöllä kompostoidaan vain puutarhajätettä, ei ilmoitusta tarvitse tehdä. Lomakkeelle tulee täyttää yhteystiedot sekä kompostorin tiedot. Kiinteistö- ja rakennustunnusta kysytään, mutta ne eivät ole pakollisia tietoja.

Täytä kompostointi-ilmoitus Asiakasnetissä.

Ohjeet kiinteistötunnuksen ja pysyvän rakennustunnuksen hakemiseen Liiteri-tietopalvelusta ja Karttapaikka-palvelusta.