Valitse sivu

Kiinteistöjen jätehuolto

Käytä verkkopalvelua

Web service


Soita meille 9.00 - 15.00

Telephone exchange 9.00 - 15.00

(Local network charge)
Usein kysyttyjä kysymyksiä kiinteistöjen jätehuollosta

Miten voin liittyä jätehuoltoon?

Kiertokapula järjestää asumisessa syntyvän jätteen jätehuollon kuntien kanssa sovitusti. Lue kiinteistön jätehuollon järjestämisestä täältä. Asuinkiinteistöt Kiertokapulan toimialueella voivat liittyä jätehuoltoon Kiertokapulan asiakaspalvelussa puhelimitse, sähköpostitse tai Asiakasnetin kautta.

Voinko keskeyttää tyhjennykset, kun kiinteistöltä ei tule jätettä?

Ympärivuotisessa käytössä olevan kiinteistön jäteastiatyhjennykset voi keskeyttää esimerkiksi lomamatkan ajaksi tai muulloin, kun kiinteistöä ei käytetä. Tyhjennykset voi keskeyttää enintään puoleksi vuodeksi kerrallaan.

Vapaa-ajan asunnon tyhjennykset voidaan keskeyttää enintään 11 kuukauden ajaksi kalenterivuodessa, mikäli vapaa-ajan asuntoa ei käytetä kyseisenä aikana.

Miksi jäteastiani tyhjennettiin päivää aikaisemmin kuin normaalisti?

Arkipyhät saattavat vaikuttaa tyhjennyspäivään. Arkipyhäviikolla tyhjennys voi aikaistua tai viivästyä 1–3 päivää, koska arkipyhien ajoja korvataan muina päivinä. Huolehdithan erityisesti arkipyhäviikoilla, että jätteet viedään astiaan heti kun niitä syntyy ja, että jäteastia on paikallaan, jotta tyhjennys on mahdollinen.

Vuoden 2024 alusta alkaen asiakkaan ei tarvitse ilmoittaa tyhjennyspoikkeamasta, joka tapahtuu päivää ennen tai myöhemmin sovitusta tyhjennyspäivästä. Vasta kahden päivän poikkeamasta pyydetään tieto. Tällä vältetään asiakkaalle hyödytöntä toimenpidettä ja säästetään asiakaspalvelun aikaa sellaisiin asioihin, joihin voidaan vaikuttaa.

Miksi voin valita jäteastiani tyhjennysväliksi vain 2, 4, 6 tai 8 viikkoa?

Tyhjennysvälien yhtenäistämisellä saadaan pidettyä jäteastian tyhjennysmaksut kohtuullisina, sillä kaikilla alueilla ei ole tarpeen ajaa viikoittain. Tyhjennysvälien rajaamisella vähennetään ympäristökuormitusta ja säästetään jätemaksuissa.

Minkä vuoksi en saa yli 4 viikon tyhjennysväliä, jos en kompostoi?

Tämä määräys tulee suoraan jätehuoltomääräyksistä. Yli neljän viikon tyhjennysväli sekajäteastialle, jossa on myös biojätettä, voi aiheuttaa haittaa paitsi asukkaalle itselleen myös naapurustolle.

Miksi jäteastiaani oli jäänyt jätettä tyhjennyksen jälkeen?

Talvella yleisin syy on jätteen jäätyminen kiinni astiaan. Muulloin jätteen jumiutuminen astian pohjalle voi johtua liian tiiviisti pakatusta jäteastiasta, ts. jätettä on juntattu jäteastiaan, jotta sitä mahtuisi sinne enemmän.

Jäteastia tyhjennetään koneellisesti, eikä pohjalle tiivistetty jäte aina irtoa. Jätteenkuljettajia on ohjeistettu olemaan irrottelematta tiivistynyttä jätettä astian pohjalta. Jäteastian haltijan on huolehdittava siitä, että jäte ei jäädy tai jumiudu jäteastian pohjalle.

Näissä tilanteissa asiakkaan on viisainta tyhjennyksen jälkeen irrottaa astian pohjalle jäänyt jäte ja säkittää se. Ylimääräistä jätettä ei ole suositeltavaa tiivistää jäteastiaan, vaan lisäjäte tulee pakata jätesäkkiin astian viereen. Tiivistäminen voi aiheuttaa myös astian rikkoutumisen.

Kenen kuuluu pestä jäteastia?

Kaikki Kiertokapulan toimialueen asuinkiinteistöjen bio-, seka- ja pakkausjäteastiat pestään ilman erillistä veloitusta.  Pesut jakaantuvat keväälle ja syksylle. Pesut pyritään tekemään normaalisti ajoitetun jäteastian tyhjennyksen yhteydessä. Mikäli pesu tapahtuu poikkeavaan aikaan, on pesun yhteydessä tehty ylimääräinen jäteastian tyhjennys veloitukseton. Tiedotamme kotisivuillamme pesujen aloittamisesta. Vapaa-ajan asuntojen jäteastiat pestään, mikäli näiden kiinteistöjen jätehuolto on järjestetty ajalle, jolloin jäteastioiden pesut alueella ovat käynnissä. Pidäthän astiasi tyhjennyspaikallaan, jotta pesu voidaan tehdä.

Jäteastia on pidettävä kunnossa ja puhdistettava riittävän usein siten, että keräyksestä ei aiheudu vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle. Jätehuoltomääräysten mukaisesti seka- ja kuivajäteastiat tulee pestä vähintään kerran vuodessa (käsin siirrettävät pienastiat ja nostoperusteiset säiliöt) ja biojäteastiat kahdesti vuodessa.

Kiinteistön haltija on vastuussa siitä, että jäteastia pysyy ylipäätään siistinä. Taloyhtiöissä jäteastian puhtaanapito on isännöitsijän tai taloyhtiön huoltoliikkeen vastuulla. Kiinteistön haltijan tulee pestä astiansa itse, mikäli Kiertokapulan suorittamat pesut eivät ole riittäviä. Astian siistinä pysymiseen voi vaikuttaa muun muassa pakkaamalla jätteet huolellisesti ennen jäteastiaan laittoa.

Jäteastiassa valkoisia toukkia, miten toimin?

Kyseessä on mitä luultavimmin huonekärpäsen toukka. Huonekärpäsnaaraat munivat paikkoihin, joissa on ruokajätteitä, lantaa tai rehujätteitä. Näin ollen biojätettä sisältävä jäteastia on oivallinen paikka. Optimilämpötila toukkien kehitykselle on noin +30 astetta.

Toukat voit pitää poissa jäteastiasta pakkaamalla sinne laitettavat jätteet huolellisesti. Biojäte kannattaa myös mahdollisuuksien mukaan kerätä biojäteastiaan tai kompostoriin, jolloin sekajäteastia pysyy puhtaampana. Tarvittaessa jäteastia kannattaa pestä.

Jäteastiani hajosi tyhjennyksen yhteydessä. Miten toimin?

Jäteastian rikkoutuessa tyhjennyksen yhteydessä kannattaa olla yhteydessä asiakaspalveluumme (asiakaspalvelu[at]kiertokapula.fi, puh. 075 753 0000), mikäli et jo ole saanut tekstiviestiä asiasta. Todennäköisesti jätteenkuljettaja on jo raportoinut astiarikosta sähköisen ajonohjausjärjestelmän kautta. Astia vaihdetaan ehjään vastaavaan mahdollisimman pian ilman erillistä veloitusta. Jäteastian väärästä käytöstä (esimerkiksi ylitäyttö tai ylipaino) rikkoutuneita astioita ei vaihdeta veloituksetta.

Tielläni on painorajoituskyltti, kuinka minun tulee toimia?

Jäteautot eivät aja ilman kirjallista lupaa yksityistielle, jossa on voimassa painorajoitus. Tien haltija voi halutessaan antaa vapaamuotoisen kirjallisen luvan tien käyttöön. Jätteen kuljettaja voi silti jättää ajamatta huonokuntoiselle tielle, mikäli kokee sen riskialttiiksi.

Jos tien kunto on huono eikä tie varmuudella kestä jäteauton painoa (jopa yli 26 tonnia), niin suosittelemme jäteastian sijoittamista painorajoitetun tien risteykseen niin, ettei painorajoitetulle tielle tarvitse ollenkaan ajaa. Tämä on hyvä ratkaisu myös kelirikon aikaan. Astian siirrosta on ilmoitettava asiakaspalveluumme.

Mikä on peruutuslisä?

Kiertokapulan jätteenkeräykseen ja –kuljetukseen liittyvällä haja-asutusalueiden peruutuslisällä tarkoitetaan sellaista lisämaksua, joka veloitetaan, jos jäteauto joutuu peruuttamaan jäteastiaa tyhjentääkseen yli 40 metrin matkan. Peruutuslisä perustuu siihen, että pitkä peruutusmatka hidastaa ja vaikeuttaa huomattavasti jätteiden keräystä. Peruutuslisä on käytössä vain haja-asutusalueilla ja sielläkin vain siinä tapauksessa, jos jäteauto joutuu peruuttamaan yli 40 metriä. Peruutuksen maksimimatka on 200 metriä.

Tarkemmat tiedot voit katsoa jätetaksasta.

Mikä on siirtomaksu?

Kunnallisten jätehuoltomääräysten mukaan käsin siirrettävät pyörälliset jäteastiat on sijoitettava siten, että jäteauto pääsee esteettömästi ja turvallisesti vähintään kymmenen (10) metrin etäisyydelle jäteastioista. Kiinteistöllä sijaitsevan ajoväylän tulee kantaa tieliikennelain sallimat ajoneuvojen painot. Mikäli kiinteistöllä ei ole keräyspaikaksi soveltuvaa paikkaa, keräyspaikan perustamismahdollisuudet kiinteistön välittömään läheisyyteen on selvitettävä. Siirtomaksu on lisämaksu siitä, että jäteastiaa siirretään käsin keräilypaikasta autoon yli 10 metriä. Maksulta voi välttyä sijoittamalla jäteastian pihatien liittymään mahdollisimman lähelle tontin rajaa.

Tarkemmat tiedot voit katsoa jätetaksasta.

Miksi jätteenkuljettaja ei voi tulla sanomaan, jos kiinteistön auto on jäteastian edessä? Olimme kotona, ja olisimme voineet siirtää autoa.

Jätteenkuljettajien päivittäinen ajoreitti on pitkä, minkä vuoksi kaikki ylimääräiset viivästykset reitillä on karsittu minimiin. Kuljettajia on ohjeistettu siten, että heidän ei tarvitse mennä soittamaan ovikelloa tämän kaltaisissa tilanteissa, mutta jos asiakas on pihamaalla, voi kuljettaja pyytää siirtämään autoa.

Jäteastian luo on aina oltava esteetön pääsy, vaikka auto olisi pihassa. Tyhjennyspäivä saattaa myös muuttua arkipyhien tai kalustorikkojen vuoksi, minkä takia esteetön pääsy jäteastian luo on tärkeää.

Peruttaako kuljettaja tahallaan jäteastialleni, että voitte periä maksun?

Jäteautolla peruuttaminen ei ole helppoa, eikä sitä tehdä huvin vuoksi. Auto peruuttaa yleensä vain, jos asiakkaan pihassa ei ole kääntöpaikkaa. Jäteauto vaatii kääntyäkseen noin 20x20m kokoisen alueen. Peruutusmaksua ei peritä taajama-alueella, sillä siellä joudutaan peruuttamaan usein asiakkaasta johtumattomasta syystä. Haja-asutus alueella peruuttamisesta peritään lisämaksu 40 metriä ylittävästä peruutusmatkasta jokaiselta alkavalta 40 metriltä. Peruutuksen maksimimatka on 200 metriä.

Sain kirjeen, että lumityöt olivat tekemättä jäteauton käydessä. Miksi kuski ei ole tyhjentänyt astiaa, vaikka lunta ei ollut paljoa?

Jätteenkuljettajia on ohjeistettu siten, että jäteastiaa ei saa tyhjentää, ellei sitä ole mahdollista tehdä turvallisesti. Kuljettajat tyhjentävät ne jäteastiat, jotka he saavat turvallisesti kuljetettua sijaintipaikaltaan autoon ja takaisin. Jäteastian ja sen ympäristön kunnossapito on erityisen tärkeää talvella jo pelkästään jätteenkuljettajien työturvallisuuden vuoksi. Jäätyneet astiat ja pihat sekä tekemättömät lumityöt tuovat aina tapaturmariskejä. Täyden jäteastian raahaaminen lumessa on raskasta, ja lisäksi astian pyörät voivat lukkiutua ja rikkoutua.

Loka-auto tai tukkirekka pystyy kääntymään pihassamme, miksi ei jäteauto?

Jäteautossa akseliväli on lyhyt, mikä aiheuttaa suurta pistemäistä kuormitusta toisin kuin tukkirekalla, jolla akseliväli on pitkä ja paino jakautuu isommalle alueelle. Koska jäteauto voi painaa yli 26 tonnia ja paino keskittyy jäteauton takaosaan, ei jäteauto pysty ajamaan pehmeällä alustalla (esim. nurmikko tai puutteellisen kantavuuden omaava tie) ilman riskiä pihan tai auton rikkoutumisesta.

Miksi kiltti vapaana oleva koirani estää astian tyhjentämisen?

Kuljettajat on ohjeistettu välttämään turhia riskinottoja. Pihalla vapaana oleva koira on aina riski. Valitettavasti kiltitkin koirat saattavat reagoida vihamielisesti vieraan ihmisen tullessa pihalle kolistelemaan astiaa. Toinen riski on siinä, että koira karkaa kuljettajan siirtäessä astiaa portin ulkopuolelle.

Miksi biojätepussi ei aina pysy jäteastiassa kunnolla vaan tipahtaa joskus astian pohjalle?

Biojätepussi on mitoitettu sopimaan jäteastian pannan ympärille napakasti. Joskus biojätepussin pohja voi jäädä roikkumaan hieman ilmaan, ja kun ensimmäiset biojätteet laitetaan astiaan, huonosti pannan kohdalta laitettu pussi voi tipahtaa mukana. Myös hyvin asennettu biojätepussi voi tipahtaa astian pohjalle, jos pakkaamatonta biojätettä kaadetaan jäteastiaan suoraan keittiön bioroskiksesta.
HUOM! Tuulettuvassa biojäteastiassa EI käytetä sisäsäkkiä.

Miksi biojäteastiaa ei saa laittaa täyteen?

Täysi tai lähes täysi biojäteastia painaa paljon, eikä astiaa ei ole tarkoitettu kestämään sellaista painoa. Liian täysi astia hajoaa helposti jätteen kuormauksen yhteydessä. Jätehuoltomääräysten mukainen maksimipaino 140–240-litraisille jäteastioille on 40 kg. Käytännössä biojäteastioiden osalta tuo painoraja yleensä ylittyy, kun astia on puolillaan. Täyteen pakattu 240-litrainen biojäteastia voi painaa jopa yli 200 kg, ja sen tyhjentäminen on merkittävä työturvallisuusriski jätteenkuljettajille.